גרסה לגולשים עם מוגבלויות גרסה לגולשים עם מוגבלויות
הסל נשמר ל 00:00 דקות
קופת !BRAVO
 • לתשלום: 3221* או 072-275-3221
 • א׳-ה׳ 8:00-21:00, ו׳ 8:00-15:00, ש׳ 8:00-21:00
http://www.habama.co.il/
$VAR1 = {
     'Cities' => [
            {
             'ID' => 31,
             'Name' => 'אופקים',
             'Halls' => [
                    {
                     'Hall' => {
                           'Image2Width' => 0,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05EA%u05E0%27%27%u05E1%5Dxx113731x1079684%2C&UserEarthX=113666&UserEarthY=1079731&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'GoogleMapAddress' => '31.308029, 34.618950',
                           'Longitude' => '34.61895',
                           'Distance' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Mazgan' => 2,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'ул. а-Шакед, 626',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут матнас Офаким'
                               },
                           'Shelter' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Pit' => 0,
                           'ID' => 158,
                           'Stairs' => 0,
                           'Gangways' => 2,
                           'Ramp' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Latitude' => '31.308029',
                           'SeatsAmount' => 535,
                           'Incline' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'CityID' => 31,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Parking' => 2,
                           'RowsAmount' => 18,
                           'Active' => 1,
                           'Kasher' => 0,
                           'He' => {
                                'Address' => 'השקד 626',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס אופקים'
                               }
                          },
                     'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס אופקים',
                     'ID' => 158,
                     'ShowsQty' => 3
                    }
                   ]
            },
            {
             'Halls' => [
                    {
                     'ShowsQty' => 9,
                     'ID' => 1688,
                     'Name' => 'היכל התרבות ע''ש אלכס מאייר אור עקיבא',
                     'Hall' => {
                           'CityID' => 44,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'He' => {
                                'Address' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'היכל התרבות ע''ש אלכס מאייר אור עקיבא'
                               },
                           'Kasher' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'Latitude' => undef,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Address' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Ор-Акива'
                               },
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'ID' => 1688,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'Longitude' => undef,
                           'GoogleMapAddress' => ', אור עקיבא',
                           'MapaLink' => '',
                           'Image2Width' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'MainHallID' => undef
                          }
                    }
                   ],
             'Name' => 'אור עקיבא',
             'ID' => 44
            },
            {
             'ID' => 193,
             'Halls' => [
                    {
                     'ID' => 1272,
                     'ShowsQty' => 11,
                     'Hall' => {
                           'Kasher' => 0,
                           'He' => {
                                'Address' => 'רח' הגלבוע 4, קרית שדה התעופה',
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'היכל התרבות איירפורט סיטי',
                                'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו למקומות הפנויים בשורות האחרונות באולם ויתפסו את מקומותיהם רק בהפסקה - במידה ויש.
 • לא תתאפשר כניסה עם עגלת תינוק לאולם' }, 'Active' => 1, 'Parking' => 2, 'RowsAmount' => 22, 'Cafeteria' => 0, 'CityID' => 193, 'IsPseudoHall' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 2, 'Latitude' => '31.989788', 'SeatsAmount' => 710, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 2, 'Gangways' => 2, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1272, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Гильбоа 4, Кирьят Сдэ-Тэуфа', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Аэропорт Сити' }, 'RightToLeft' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'Distance' => 0, 'Longitude' => '34.912942', 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '31.989788, 34.912942', 'Image2Width' => 0 }, 'Name' => 'היכל התרבות איירפורט סיטי' } ], 'Name' => 'איירפורט סיטי' }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 580, 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'תיאטראות אילת', 'Hall' => { 'Stairs' => 0, 'ID' => 580, 'Pit' => 0, 'Ramp' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 677, 'SeatsOnMap' => 1, 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Театры Эйлата', 'Address' => 'пр. а-Тмарим 1, каньон Красного моря', 'Guide' => '' }, 'PlanInFlash' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'Longitude' => '34.953724', 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 600, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x2600x%u05D0%u05D9%u05DC%u05EAx%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05EA%u05DE%u05E8%u05D9%u05DDx1%2C&UserEarthX=145168&UserEarthY=885242&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => '29.555173, 34.953724', 'RowsAmount' => 20, 'Parking' => 2, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטראות אילת', 'Address' => 'שד' התמרים 1, בקניון הים האדום', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 32, 'Plan2InFlash' => 1, 'Latitude' => '29.555173', 'SeatsAmount' => 567, 'Incline' => 2, 'Image2Height' => 677, 'DoorsAmount' => 0 } } ], 'Name' => 'אילת', 'ID' => 32 }, { 'Name' => 'אריאל', 'Halls' => [ { 'ID' => 168, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'אשכול הפיס אריאל', 'Hall' => { 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 2, 'Longitude' => '35.1933261', 'GoogleMapAddress' => 'דרך אפרתה 28, אריאל', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05E9%u05DB%u05D5%u05DC%20%u05E4%u05D9%u05E1%26psik%3B%20%u05D0%u05E8%u05D9%u05D0%u05DC%5Dxx168488x1167937%2C&UserEarthX=168264&UserEarthY=1168077&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Image2Width' => 600, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Ramp' => 2, 'Stairs' => 2, 'ID' => 168, 'Pit' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'ImageHeight' => 403, 'Lift' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Дерех Эфрата, 28', 'Guide' => '', 'Name' => 'Эшколь а-Пайс Ариэль', 'Info' => '' }, 'Shelter' => 0, 'Incline' => 2, 'Latitude' => '32.1037715', 'SeatsAmount' => 192, 'DoorsAmount' => 2, 'Image2Height' => 403, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Name' => 'אשכול הפיס אריאל', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' דרך אפרתה 28', 'Guide' => '' }, 'RowsAmount' => 9, 'Parking' => 3, 'Cafeteria' => 1, 'CityID' => 63, 'IsPseudoHall' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1 } }, { 'Hall' => { 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 2, 'Stairs' => 0, 'ID' => 2027, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Паб а-Маком шель Аба — Ариэль', 'Info' => 'Часы работы
 • Выходной: воскресенье
 • Понедельник–пятница: 18:00–1:00
 • Суббота: 16:00–1:00
 • Обратите внимание!!! Часы работы могут измениться!', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Мицада, 2, Кантри-клаб Ариэль' }, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 0, 'Longitude' => '35.195197', 'GoogleMapAddress' => '32.103921, 35.195197', 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'Active' => 1, 'He' => { 'Name' => 'פאב המקום של אבא - אריאל', 'Info' => 'שעות הפעילות
 • ראשון סגור
 • שני-שישי: 18:00-1:00
 • שבת: 16:00-1:00
 • שימו לב!!! ייתכנו שינויים בשעות הפתיחה', 'Address' => 'רח' מדצה 2, קאנטרי קלאב אריאל', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 3, 'RowsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'CityID' => 63, 'IsPseudoHall' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'SeatsAmount' => 120, 'Latitude' => '32.103921', 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0 }, 'Name' => 'פאב המקום של אבא - אריאל', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 2027 } ], 'ID' => 63 }, { 'Name' => 'אשדוד', 'Halls' => [ { 'ID' => 136, 'ShowsQty' => 5, 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 3, 'Image2Height' => 530, 'Incline' => 2, 'SeatsAmount' => 399, 'Latitude' => '31.792616', 'Plan2InFlash' => 1, 'CityID' => 10, 'IsPseudoHall' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 1, 'Active' => 1, 'He' => { 'Name' => 'בית יד לבנים אשדוד', 'Info' => '', 'Address' => 'רובע הסיטי, רח' הבנים', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 14, 'Parking' => 3, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05D9%u05D3%20%u05DC%u05D1%u05E0%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D0%u05E9%u05D3%u05D5%u05D3%5Dxx115755x1133461%2C&UserEarthX=115637&UserEarthY=1133442&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => '31.792616, 34.637338', 'Image2Width' => 600, 'Distance' => 2, 'Longitude' => '34.637338', 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'район Сити, ул. а-Баним', 'Info' => '', 'Name' => 'Яд ле-Баним Ашдод' }, 'Shelter' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'ImageHeight' => 530, 'Lift' => 1, 'Gangways' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Ramp' => 2, 'Pit' => 1, 'Stairs' => 2, 'ID' => 136 }, 'Name' => 'בית יד לבנים אשדוד' }, { 'ShowsQty' => 21, 'ID' => 876, 'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה אשדוד', 'Hall' => { 'PlanInFlash' => 1, 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Дерех а-Арец 1', 'Guide' => '', 'Name' => 'Центр сценических искусств Ашдод', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на балконе, на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами). Если есть антракт, во время него можно пересесть на приобретенные места.
 • После закрытия входов в зал опоздавших не впускают.
 • На мероприятия для взрослых дети до 6 лет не допускаются.
 • На детские мероприятия вход с 2 лет.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль.' }, 'Ramp' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Gangways' => 2, 'ID' => 876, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 2, 'ImageHeight' => 775, 'Distance' => 2, 'Longitude' => '34.636347', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x0070x%u05D0%u05E9%u05D3%u05D5%u05D3x%u05D3%u05E8%u05DA%20%u05D0%u05E8%u05E5x%2C&UserEarthX=115569&UserEarthY=1133424&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => '31.792990, 34.636347', 'Image2Width' => 600, 'RightToLeft' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 10, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Address' => 'דרך ארץ 1', 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו ליציע בלבד על בסיס מקום פנוי. אם יש הפסקה הם יוכלו להיכנס למקומות שרכשו.
 • לא תתאפשר כניסה לאולם לאחר סגירת הדלתות.
 • למופעי מבוגרים ילדים עד גיל 6 לא רשאים להיכנס למופע.
 • כניסה להצגות ילדים מגיל שנתיים ומעלה.
 • הכניסה להצגות מגיל שנתיים ומעלה.
 • אין להכניס הגלות ילדים/סל קל לאולם ואין להכניס אוכל.', 'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה אשדוד' }, 'Active' => 1, 'Parking' => 3, 'RowsAmount' => 27, 'Cafeteria' => 2, 'Incline' => 2, 'SeatsAmount' => 931, 'Latitude' => '31.79299', 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 775 } }, { 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 10, 'Cafeteria' => 1, 'RowsAmount' => 9, 'Parking' => 0, 'Active' => 1, 'He' => { 'Info' => 'בשורה 9 כסאות רגילים.', 'Name' => 'מרכז מונארט לאמנויות אשדוד', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' דרך ארץ 8' }, 'Kasher' => 0, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 1, 'Latitude' => '31.791868', 'SeatsAmount' => 150, 'Incline' => 2, 'Ru' => { 'Info' => '9-й ряд состоит из приставных стульев.', 'Name' => 'Культурный центр Монарт Ашдод', 'Address' => 'ул. Дерех арец 8', 'Guide' => '' }, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Stairs' => 2, 'ID' => 133, 'Pit' => 1, 'Gangways' => 1, 'Ramp' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.791868, 34.637185', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05D5%u05D6%u05D9%u05D0%u05D5%u05DF%20%u05D5%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D0%u05DE%u05E0%u05D5%u05D9%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05D0%u05E9%u05D3%u05D5%u05D3%5Dxx115739x1133363%2C&UserEarthX=115453&UserEarthY=1133397&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Longitude' => '34.637185', 'Distance' => 2, 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'RightToLeft' => 0 }, 'Name' => 'מרכז מונארט לאמנויות אשדוד', 'ShowsQty' => 4, 'ID' => 133 }, { 'Name' => 'מתנ''ס דיונה אשדוד', 'Hall' => { 'Image2Height' => 600, 'DoorsAmount' => 3, 'Latitude' => '31.77819', 'SeatsAmount' => 399, 'Incline' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 10, 'IsPseudoHall' => 0, 'Cafeteria' => 1, 'RowsAmount' => 15, 'Parking' => 2, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' קק"ל 90', 'Guide' => '', 'Info' => 'אולם המופעים הזה אינו ממוגן ובעת אזעקה עליכם להישאר במקום מושבכם.', 'Name' => 'מתנ''ס דיונה אשדוד' }, 'Image2Width' => 600, 'GoogleMapAddress' => '31.778190, 34.649463', 'MapaLink' => '', 'Longitude' => '34.649463', 'Distance' => 2, 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'RightToLeft' => 1, 'Ru' => { 'Info' => 'В этом зале нет защищённого пространства и в случае сирены нужно оставаться на своих местах.', 'Name' => 'Матнас Дюна-Юд Ашдод', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Керен Кайемет ле-Исраэль, 90' }, 'Shelter' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'ImageHeight' => 600, 'Lift' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 438, 'Stairs' => 2, 'Pit' => 1, 'Gangways' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Ramp' => 0 }, 'ShowsQty' => 8, 'ID' => 438 }, { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 2005, 'Name' => 'סינמה סיטי אשדוד', 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 0, 'CityID' => 10, 'IsPseudoHall' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'סינמה סיטי אשדוד', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Incline' => 0, 'Latitude' => undef, 'SeatsAmount' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Синема-Сити Ашдод', 'Info' => '' }, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ramp' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 2005, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => ', אשדוד', 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'Longitude' => undef, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 0, 'RightToLeft' => 0 } } ], 'ID' => 10 }, { 'ID' => 33, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1886, 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '31.664977, 34.571887', 'Longitude' => '34.571887', 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Pit' => 0, 'ID' => 1886, 'Stairs' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 2, 'Ru' => { 'Name' => 'Эшколь а-Пайс Ашкелон', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Ицхак Бен Цви, 2', 'Guide' => '' }, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => '31.664977', 'SeatsAmount' => 197, 'Incline' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RowsAmount' => 9, 'Parking' => 3, 'Active' => 1, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' יצחק בן צבי 2, אשקלון', 'Name' => 'אשכול הפיס אשקלון', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 33 }, 'Name' => 'אשכול הפיס אשקלון' }, { 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 6, 'Image2Height' => 839, 'Incline' => 2, 'SeatsAmount' => 847, 'Latitude' => '31.664702', 'Plan2InFlash' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 33, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו למקומות הפנויים ויתפסו את מקומותיהם רק בהפסקה - במידה ויש.
 • למופעי מבוגרים, ילדים מתחת לגיל 6 לא רשאים להיכנס.
 • כניסה להצגות ילדים מגיל שנתיים ומעלה. אין להכניס עגלות ילדים/סלקל לאולם', 'Name' => 'היכל התרבות אשקלון', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' הנשיא 82' }, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'Parking' => 2, 'RowsAmount' => 26, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05D0%u05E9%u05E7%u05DC%u05D5%u05DF%5Dxx108533x1119345%2C&UserEarthX=108284&UserEarthY=1119346&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => '31.664702, 34.562052', 'Image2Width' => 600, 'Distance' => 2, 'Longitude' => '34.562052', 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только в антракте, если он есть.
 • На мероприятия для взрослых дети до 6 лет не допускаются.
 • На детские мероприятия вход с 2 лет. Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль.', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Ашкелон', 'Address' => 'ул. а-Наси, 82', 'Guide' => '' }, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 2, 'ImageHeight' => 839, 'ImageWidth' => 600, 'Ramp' => 2, 'Gangways' => 3, 'Stairs' => 2, 'Pit' => 1, 'ID' => 92 }, 'Name' => 'היכל התרבות אשקלון', 'ID' => 92, 'ShowsQty' => 19 }, { 'ShowsQty' => 4, 'ID' => 1666, 'Name' => 'מרכז מופעים וכנסים בינלאומי אשקלון', 'Hall' => { 'Cafeteria' => 0, 'Active' => 1, 'He' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'מרכז מופעים וכנסים בינלאומי אשקלון' }, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'CityID' => 33, 'IsPseudoHall' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Incline' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Latitude' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 0, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1666, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Центр Конгрессов Ашкелон', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 0, 'MainHallID' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', אשקלון', 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'Longitude' => undef } }, { 'Name' => 'מתנ''ס וולדנברג אשקלון', 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Incline' => 0, 'Latitude' => '31.66124', 'SeatsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'CityID' => 33, 'IsPseudoHall' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'מתנ''ס וולדנברג אשקלון' }, 'Active' => 1, 'Parking' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '31.661240, 34.564957', 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'Longitude' => '34.564957', 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Матнас Вольденберг Ашкелон', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 0, 'Gangways' => 0, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'ID' => 1665 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1665 } ], 'Name' => 'אשקלון' }, { 'ID' => 34, 'Halls' => [ { 'ID' => 85, 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 34, 'Plan2InFlash' => 1, 'Parking' => 2, 'RowsAmount' => 14, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'הרצל 12 העיר העתיקה, באר שבע', 'Info' => '', 'Name' => 'מרכז צעירים באר שבע' }, 'Cafeteria' => 2, 'Latitude' => '31.238539', 'SeatsAmount' => 408, 'Incline' => 1, 'Image2Height' => 520, 'DoorsAmount' => 2, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Герцль, 12, старый город', 'Name' => 'Дворец Молодежи Беэр-Шева', 'Info' => '' }, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Stairs' => 2, 'Pit' => 1, 'ID' => 85, 'Gangways' => 2, 'Ramp' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'ImageHeight' => 520, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Longitude' => '34.78716', 'Distance' => 2, 'Image2Width' => 600, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D4%u05E6%u05E2%u05D9%u05E8%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D1%u05D0%u05E8%20%u05E9%u05D1%u05E2%5Dxx129727x1071970%2C&UserEarthX=129714&UserEarthY=1071702&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => '31.238539, 34.787160', 'RightToLeft' => 1, 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef }, 'Name' => 'מרכז צעירים באר שבע' }, { 'ID' => 1668, 'ShowsQty' => 29, 'Name' => 'משכן אמנויות הבמה באר שבע', 'Hall' => { 'Image2Width' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', באר שבע', 'MapaLink' => '', 'Longitude' => undef, 'Distance' => 0, 'Mazgan' => 0, 'MainHallID' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Центр сценических искусств Беэр-Шева', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 1668, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'Gangways' => 0, 'Ramp' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => undef, 'SeatsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 34, 'IsPseudoHall' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'משכן אמנויות הבמה באר שבע', 'Info' => '' } } }, { 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Синема-Сити Беэр-Шева', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'ID' => 1747, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 0, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Longitude' => undef, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => ', באר שבע', 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 34, 'IsPseudoHall' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'סינמה סיטי באר שבע', 'Info' => '' }, 'Active' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => undef, 'SeatsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0 }, 'Name' => 'סינמה סיטי באר שבע', 'ID' => 1747, 'ShowsQty' => 9 }, { 'ID' => 83, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 395, 'SeatsOnMap' => 1, 'Stairs' => 2, 'ID' => 83, 'Pit' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Ramp' => 2, 'Gangways' => 2, 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'дерех Мешахрерим, 10', 'Guide' => '', 'Name' => 'Консерватория Беэр-Шева', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 1, 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'RightToLeft' => 1, 'Image2Width' => 600, 'GoogleMapAddress' => '31.251846,34.796609', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E7%u05D5%u05E0%u05E1%u05E8%u05D1%u05D8%u05D5%u05E8%u05D9%u05D5%u05DF%26psik%3B%20%u05D1%u05D0%u05E8%20%u05E9%u05D1%u05E2%5Dxx130605x1073429%2C&UserEarthX=130471&UserEarthY=1073440&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Longitude' => '34.796521', 'Distance' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'RowsAmount' => 13, 'Parking' => 2, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Name' => 'קונסרבטוריון באר שבע', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'דרך המשחררים 10' }, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 34, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Height' => 395, 'DoorsAmount' => 2, 'SeatsAmount' => 394, 'Latitude' => '31.251339', 'Incline' => 1 }, 'Name' => 'קונסרבטוריון באר שבע' }, { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1124, 'Name' => 'תיאטרון הפרינג' באר שבע', 'Hall' => { 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'С центральной автобусной станции Беэр-Шевы автобусы: 4,5,7,8,9,13,17,21,24,31,32', 'Name' => 'Театр а-Фриндж Беэр-Шева', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Анилевич 15, угол Мордей а-Гетаот, старый город' }, 'Shelter' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 2, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'ID' => 1124, 'SeatsOnMap' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'Distance' => 0, 'Longitude' => '34.788594', 'GoogleMapAddress' => '31.237386, 34.788594', 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 34, 'IsPseudoHall' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון הפרינג' באר שבע', 'Info' => 'מתחנה מרכזית באר שבע ניתן לקחת את הקווים הבאים: 4,5,7,8,9,13,17,21,24,31,32.', 'Guide' => '', 'Address' => 'אנילביץ' 15 פינת מורדי הגטאות, עיר העתיקה' }, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Parking' => 2, 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 1, 'Latitude' => '31.237386', 'SeatsAmount' => 100, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0 } } ], 'Name' => 'באר שבע' }, { 'Name' => 'בית שמש', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Distance' => 0, 'Longitude' => '34.993385', 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '31.748436, 34.993385', 'Image2Width' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Мордей а-Гитаот 13', 'Name' => 'Гехаль а-Пайс ле-Тарбут Бейт-Шемеш', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • На мероприятия дети до 2 лет не допускаются.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль.' }, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 2, 'Gangways' => 0, 'ID' => 1880, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Incline' => 2, 'Latitude' => '31.748436', 'SeatsAmount' => 537, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 64, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו לשורות העליונות באולם, ולא ישבו במקומות שנבחרו מראש.
 • אין כניסת להיכל עם פעוטות מתחת לגיל שנתיים.
 • אין כניסת להיכל עם עגלות.', 'Name' => 'היכל הפיס לתרבות בית שמש', 'Address' => 'רח' מורדי הגיטאות 13', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 17, 'Parking' => 3, 'Cafeteria' => 0 }, 'Name' => 'היכל הפיס לתרבות בית שמש', 'ShowsQty' => 5, 'ID' => 1880 } ], 'ID' => 64 }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 13, 'ID' => 53, 'Hall' => { 'Longitude' => '34.7572707', 'Distance' => 2, 'Image2Width' => 600, 'MapaLink' => 'https://www.google.com/maps/preview#!q=%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%A8+3%2C+%D7%91%D7%AA-%D7%99%D7%9D&data=!1m4!1m3!1d4356!2d34.7572645!3d32.0206169!4m15!2m14!1m13!1s0x1502b34186982a1b%3A0x352aa4d2d2d80edd!3m8!1m3!1d26081603!2d-95.677068!3d37.0625!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m2!3d32.0206112!4d34.7572707', 'GoogleMapAddress' => 'אופיר 3, בת-ים', 'RightToLeft' => 1, 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Бат-Ям', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала после закрытия дверей, опоздавших впускают на незанятые места только на 13-18 ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Зал не дает компенсации опоздавшим', 'Address' => 'ул. Симтат Офир, 3', 'Guide' => '' }, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Stairs' => 2, 'ID' => 53, 'Pit' => 1, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Ramp' => 2, 'ImageHeight' => 622, 'Lift' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'SeatsAmount' => 575, 'Latitude' => '32.0206112', 'Incline' => 2, 'Image2Height' => 622, 'DoorsAmount' => 4, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 11, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'RowsAmount' => 18, 'Parking' => 3, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' סמטת אופיר 3, רמת יוסף', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות בת ים', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, לאחר סגירת הדלתות המאחרים יופנו לשורות 13-18.
 • לא יינתן פיצוי בגין איחור.' }, 'Cafeteria' => 2 }, 'Name' => 'היכל התרבות בת ים' } ], 'Name' => 'בת ים', 'ID' => 11 }, { 'ID' => 155, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 1540, 'Hall' => { 'Mazgan' => 0, 'MainHallID' => undef, 'RightToLeft' => 1, 'Image2Width' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.079168, 34.848466', 'MapaLink' => '', 'Longitude' => '34.848466', 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1540, 'Pit' => 0, 'Gangways' => 0, 'Ramp' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Нахум 1', 'Info' => '', 'Name' => 'Концертный зал, матнас Гиват-Шмуэль' }, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => '32.079168', 'SeatsAmount' => 373, 'Incline' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 2, 'RowsAmount' => 17, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' נחום 1', 'Name' => 'אולם התרבות מתנ''ס גבעת שמואל', 'Info' => '' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 155 }, 'Name' => 'אולם התרבות מתנ''ס גבעת שמואל' } ], 'Name' => 'גבעת שמואל' }, { 'ID' => 12, 'Name' => 'גבעתיים', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'CityID' => 12, 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון גבעתיים', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Latitude' => undef, 'Incline' => 0, 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Театр Гиватаим' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1659, 'Pit' => 0, 'Ramp' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => ', גבעתיים', 'Longitude' => undef, 'Distance' => 0, 'Mazgan' => 0, 'MainHallID' => undef, 'RightToLeft' => 0 }, 'Name' => 'תיאטרון גבעתיים', 'ID' => 1659, 'ShowsQty' => 23 } ] }, { 'ID' => 13, 'Name' => 'גני תקווה', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 13, 'IsPseudoHall' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'מרכז הבמה גני תקווה', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => undef, 'SeatsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Мерказ а-Бама Ганей Тиква' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'ID' => 1669, 'Stairs' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 0, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Longitude' => undef, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', גני תקווה', 'MapaLink' => '', 'RightToLeft' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 0 }, 'Name' => 'מרכז הבמה גני תקווה', 'ShowsQty' => 24, 'ID' => 1669 } ] }, { 'Name' => 'הוד השרון', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 263, 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 78, 'Plan2InFlash' => 1, 'Parking' => 0, 'RowsAmount' => 15, 'Active' => 1, 'He' => { 'Name' => 'בית מקומי לתרבות - הוד השרון', 'Info' => 'בקרבת מקום יש את חניון הדואר ברחוב רמתיים וחניון ברחוב יהושע בן גמלא.', 'Address' => 'רח' יהושע בן גמלא 26', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Latitude' => '32.157589', 'SeatsAmount' => 236, 'Incline' => 2, 'Image2Height' => 850, 'DoorsAmount' => 3, 'Ru' => { 'Name' => 'Бейт макоми ле-тарбут — Ход а-Шарон', 'Info' => 'Рядом есть стоянка почты по ул. Раматаим и стоянка по ул. Иехошуа Бен Гамла.', 'Address' => 'ул. Иешуа Бен Гамла 26 (рядом с почтой)', 'Guide' => '' }, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Stairs' => 2, 'ID' => 263, 'Pit' => 1, 'Gangways' => 3, 'Ramp' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'ImageHeight' => 850, 'Lift' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Longitude' => '34.895859', 'Distance' => 2, 'Image2Width' => 600, 'GoogleMapAddress' => '32.157589, 34.895859', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x9700x%u05D4%u05D5%u05D3%20%u05D4%u05E9%u05E8%u05D5%u05DFx%u05D9%u05D4%u05D5%u05E9%u05E2%20%u05D1%u05DF%20%u05D2%u05DE%u05DC%u05D0x26%2C&UserEarthX=140306&UserEarthY=1173851&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef }, 'Name' => 'בית מקומי לתרבות - הוד השרון' }, { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 2093, 'Name' => 'בית פרטי', 'Hall' => { 'RightToLeft' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 0, 'Longitude' => '34.885853', 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '32.159613, 34.885853', 'ID' => 2093, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'Gangways' => 0, 'Ramp' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Частный дом', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Хешван 2' }, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => '32.159613', 'SeatsAmount' => 20, 'Incline' => 0, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 2, 'RowsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'He' => { 'Address' => 'רח' חשוון 2', 'Guide' => '', 'Name' => 'בית פרטי', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 78, 'Plan2InFlash' => 0 } }, { 'Hall' => { 'Ru' => { 'Name' => 'Экологический парк А-Дов а-ярок', 'Info' => 'Живые выступления под открытым небом, в случае дождливой погоды шоу будет перенесено на другую дату.
 • В парке есть бар и буфеты с фастфудом.
 • Бесплатная парковка рядом с площадкой.', 'Address' => 'Дерех а-Ям', 'Guide' => '' }, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'ID' => 2044, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 2, 'Image2Width' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.132891, 34.889934', 'MapaLink' => '', 'Longitude' => '34.889934', 'Distance' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 78, 'IsPseudoHall' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 3, 'RowsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'דרך הים', 'Name' => 'הדוב הירוק - פארק אקולוגי הוד השרון', 'Info' => 'הופעות חיות מתחת לכיפת השמיים, במקרה של מזג אוויר גשום המופע יידחה למועד אחר.
 • הבילוי משלב מופעי מוסיקה איכותיים, בר מושקע ודוכני מזון של אוכל רחוב מתחלפים.
 • חניה חינם צמודה למתחם.' }, 'Kasher' => 0, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => '32.132891', 'SeatsAmount' => 500, 'Incline' => 0 }, 'Name' => 'הדוב הירוק - פארק אקולוגי הוד השרון', 'ShowsQty' => 11, 'ID' => 2044 } ], 'ID' => 78 }, { 'Name' => 'הרצליה', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 27, 'ID' => 1670, 'Name' => 'היכל אמנויות הבמה הרצליה', 'Hall' => { 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 0, 'Longitude' => undef, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => ', הרצליה', 'Image2Width' => 0, 'Ramp' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1670, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Центр сценических искусств Герцлия', 'Info' => '' }, 'Incline' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Latitude' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'היכל אמנויות הבמה הרצליה', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'CityID' => 5, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0 } }, { 'Name' => 'היכל בעיר הרצליה', 'Hall' => { 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'RightToLeft' => 1, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '32.166208, 34.842952', 'Image2Width' => 600, 'Distance' => 0, 'Longitude' => '34.842952', 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 845, 'ImageWidth' => 600, 'Ramp' => 2, 'Gangways' => 0, 'ID' => 563, 'Pit' => 1, 'Stairs' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Бен Гурион, 5', 'Info' => 'Обратите внимание, опоздавшим будет разрешено войти в соответствии с указаниями садрана, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски.', 'Name' => 'Гехал ба-Ир Герцлия' }, 'DoorsAmount' => 5, 'Image2Height' => 845, 'Incline' => 0, 'Latitude' => '32.166208', 'SeatsAmount' => 280, 'Cafeteria' => 2, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' בן גוריון 5', 'Name' => 'היכל בעיר הרצליה', 'Info' => 'לתשומת לבכם, המאחרים יורשו להיכנס בהתאם להוראות הסדרן. אין התחייבות למקום המסומן למאחרים.
 • לא ניתן להכניס עגלת תינוקות.' }, 'Active' => 1, 'Parking' => 3, 'RowsAmount' => 19, 'Plan2InFlash' => 1, 'CityID' => 5, 'IsPseudoHall' => 0, 'PseudoHallID' => 0 }, 'ShowsQty' => 7, 'ID' => 563 }, { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1484, 'Name' => 'מתחם ארנה הרצליה', 'Hall' => { 'Ramp' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1484, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Территория торгового центра Арена Герцлия', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Шонит, 2, торговый центр Арена Герцлия' }, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 0, 'Longitude' => '34.797003', 'GoogleMapAddress' => '32.163649, 34.797003', 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' השונית 2, קניון ארנה הרצליה', 'Info' => '', 'Name' => 'מתחם ארנה הרצליה' }, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'Parking' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 5, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'Latitude' => '32.163649', 'SeatsAmount' => 700, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0 } }, { 'ID' => 1872, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מתנ"ס יד התשעה - הרצליה', 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => '32.174431', 'SeatsAmount' => 200, 'Incline' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 3, 'RowsAmount' => 10, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'מתנ"ס יד התשעה - הרצליה', 'Address' => 'רח' רביבים 14', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 5, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '32.174431, 34.852950', 'Longitude' => '34.85295', 'Distance' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 1872, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ramp' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Матнас Яд а-Тейша — Герцлия', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. а-Равивим 14', 'Guide' => '' }, 'PlanInFlash' => 0 } } ], 'ID' => 5 }, { 'ID' => 42, 'Name' => 'זכרון יעקב', 'Halls' => [ { 'Name' => 'מרכז אמנויות מלון יוקרה אלמא זכרון יעקוב', 'Hall' => { 'Latitude' => undef, 'SeatsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 42, 'IsPseudoHall' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז אמנויות מלון יוקרה אלמא זכרון יעקוב', 'Info' => '' }, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => undef, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', זכרון יעקב', 'MapaLink' => '', 'RightToLeft' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Отель Elma Зихрон-Яков', 'Info' => '' }, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1671, 'Pit' => 0, 'Gangways' => 0, 'Ramp' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0 }, 'ID' => 1671, 'ShowsQty' => 1 } ] }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל הספורט ע''ש וואקי תיכון חדרה חדרה', 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '32.439522, 34.914665', 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'Longitude' => '34.914665', 'SeatsOnMap' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'Ramp' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1600, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Спортивный зал средней школы Ваки Хадера', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Рамбам 26', 'Guide' => '' }, 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Incline' => 0, 'Latitude' => '32.439522', 'SeatsAmount' => 900, 'Cafeteria' => 0, 'Active' => 1, 'He' => { 'Address' => 'רח' רמבם 26', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל הספורט ע''ש וואקי תיכון חדרה חדרה', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Parking' => 3, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 43, 'PseudoHallID' => 0 }, 'ID' => 1600, 'ShowsQty' => 1 }, { 'ID' => 143, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'היכל התרבות חדרה - אולם רנה שני', 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 4, 'Image2Height' => 606, 'Incline' => 2, 'Latitude' => '32.439355', 'SeatsAmount' => 360, 'Cafeteria' => 0, 'Active' => 1, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' רמב"ם 39', 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות חדרה - אולם רנה שני' }, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 12, 'Parking' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'CityID' => 43, 'IsPseudoHall' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '32.439355, 34.914142', 'Image2Width' => 600, 'Distance' => 2, 'Longitude' => '34.914142', 'SeatsOnMap' => 1, 'ImageHeight' => 606, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Ramp' => 2, 'Stairs' => 2, 'ID' => 143, 'Pit' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Хадера — Зал «Рене Шени»', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Рамбам, 39' }, 'Shelter' => 0 } } ], 'Name' => 'חדרה', 'ID' => 43 }, { 'ID' => 15, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1293, 'Name' => 'היכל הספורט טוטו חולון - ארנה', 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Incline' => 2, 'SeatsAmount' => 5662, 'Latitude' => '32.00283', 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 15, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'שד' ירושלים 216-218, פארק פרס', 'Name' => 'היכל הספורט טוטו חולון - ארנה', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 34, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '32.002830, 34.797067', 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'Longitude' => '34.797067', 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Дворец Спорта Тото — Арена', 'Address' => 'пр. Ирушалаим 216-218, парк Перес', 'Guide' => '' }, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ramp' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 2, 'ID' => 1293, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 1 } }, { 'Name' => 'מדיטק חולון', 'Hall' => { 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Медиатек Холон', 'Info' => '' }, 'Shelter' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1727, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'Distance' => 0, 'Longitude' => undef, 'GoogleMapAddress' => ', חולון', 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 0, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 15, 'IsPseudoHall' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'מדיטק חולון', 'Info' => '' }, 'Parking' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Latitude' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0 }, 'ShowsQty' => 9, 'ID' => 1727 }, { 'ID' => 59, 'ShowsQty' => 14, 'Name' => 'מרכז שטיינברג חולון', 'Hall' => { 'RightToLeft' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'Longitude' => '34.791006', 'Distance' => 2, 'Image2Width' => 600, 'GoogleMapAddress' => '32.006880, 34.791006', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05DE%u05E9%u05DB%u05DF%20%u05DC%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D5%u05D0%u05D5%u05DE%u05E0%u05D5%u05EA%20%u05E9%u05D8%u05D9%u05D9%u05E0%u05D1%u05E8%u05D2%26psik%3B%20%u05D7%u05D5%u05DC%u05D5%u05DF%5Dxx130397x1157166%2C&UserEarthX=130218&UserEarthY=1157171&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Pit' => 1, 'Stairs' => 2, 'ID' => 59, 'Ramp' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Gangways' => 3, 'Lift' => 1, 'ImageHeight' => 702, 'SeatsOnMap' => 1, 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Гиват а-Тахмошет, 21, район Кирьят-Шарет', 'Info' => '', 'Name' => 'Матнас Штейнберг Холон' }, 'PlanInFlash' => 1, 'Latitude' => '32.00688', 'SeatsAmount' => 570, 'Incline' => 2, 'Image2Height' => 702, 'DoorsAmount' => 6, 'RowsAmount' => 19, 'Parking' => 3, 'He' => { 'Address' => 'גבעת התחמושת 21, קרית שרת', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'מרכז שטיינברג חולון' }, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 15, 'Plan2InFlash' => 1 } }, { 'Hall' => { 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр Холон', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Ramp' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'ID' => 1728, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'Longitude' => undef, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => ', חולון', 'Image2Width' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 0, 'CityID' => 15, 'IsPseudoHall' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון חולון', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Latitude' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0 }, 'Name' => 'תיאטרון חולון', 'ShowsQty' => 22, 'ID' => 1728 } ], 'Name' => 'חולון' }, { 'ID' => 7, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 6, 'ID' => 215, 'Name' => 'בית אבא חושי חיפה', 'Hall' => { 'Image2Width' => 600, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05D0%u05D1%u05D0%20%u05D4%u05DC%u05DC%20%u05E1%u05D9%u05DC%u05D1%u05E8x71%2C&UserEarthX=151270&UserEarthY=1244096&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => '32.790971, 35.010532', 'Longitude' => '35.010532', 'Distance' => 2, 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Бейт Аба Хуши Хайфа', 'Info' => 'Четыре первых ряда зала находятся на одном уровне.', 'Address' => 'ул. Аба Элель Сильвер, 71', 'Guide' => '' }, 'PlanInFlash' => 1, 'Lift' => 2, 'ImageHeight' => 867, 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 215, 'Stairs' => 2, 'Pit' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Ramp' => 2, 'Gangways' => 4, 'Image2Height' => 867, 'DoorsAmount' => 6, 'SeatsAmount' => 501, 'Latitude' => '32.790971', 'Incline' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 7, 'IsPseudoHall' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'RowsAmount' => 21, 'Parking' => 2, 'He' => { 'Address' => 'רח' אבא הלל סילבר, 71', 'Guide' => '', 'Name' => 'בית אבא חושי חיפה', 'Info' => '4 שורות הראשונות באולם באותו המפלס.' }, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1 } }, { 'Hall' => { 'Ramp' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Gangways' => 2, 'Stairs' => 1, 'Pit' => 0, 'ID' => 651, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 1, 'ImageHeight' => 706, 'PlanInFlash' => 1, 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Бейт а-Гефен Хайфа', 'Info' => '', 'Address' => 'Пр. а-Ционут 33', 'Guide' => '' }, 'RightToLeft' => 1, 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 2, 'Longitude' => '34.9925609', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05E6%u05D9%u05D5%u05E0%u05D5%u05EAx33%2C&UserEarthX=149594&UserEarthY=1246822&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => 'בית הגפן, חיפה, ישראל', 'Image2Width' => 600, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Name' => 'בית הגפן חיפה', 'Info' => '', 'Address' => 'שד' הציונות 33', 'Guide' => '' }, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'Parking' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'CityID' => 7, 'IsPseudoHall' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Incline' => 0, 'SeatsAmount' => 199, 'Latitude' => '32.8159518', 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 706 }, 'Name' => 'בית הגפן חיפה', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 651 }, { 'ID' => 163, 'ShowsQty' => 5, 'Name' => 'בית נגלר חיפה', 'Hall' => { 'Cafeteria' => 2, 'Parking' => 2, 'RowsAmount' => 21, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Address' => 'שד' בן צבי 14 קריית חיים', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'בית נגלר חיפה' }, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 7, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Height' => 935, 'DoorsAmount' => 4, 'Latitude' => '32.81913', 'SeatsAmount' => 505, 'Incline' => 2, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 935, 'SeatsOnMap' => 1, 'Pit' => 1, 'Stairs' => 2, 'ID' => 163, 'ImageWidth' => 600, 'Ramp' => 2, 'Gangways' => 3, 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'Кирьят-Хаим, ул. Бен Цви, 14', 'Guide' => '', 'Name' => 'Бейт-Наглер Хайфа', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 1, 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'RightToLeft' => 1, 'Image2Width' => 600, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=3x18208x%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05E0%u05D2%u05DC%u05E8%26psik%3B%20%u05D9%u05E6%u05D7%u05E7%20%u05D1%u05DF%20%u05E6%u05D1%u05D9%2014%26psik%3B%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%2C&UserEarthX=156283&UserEarthY=1247413&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => '32.819130, 35.066528', 'Longitude' => '35.066528', 'Distance' => 2 } }, { 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Latitude' => '32.817595', 'Incline' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'כנסיית יוחנן הקדוש חיפה', 'Address' => 'רח' חורי 32, ואדי ניסנאס', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 7, 'IsPseudoHall' => 0, 'Mazgan' => 0, 'MainHallID' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Width' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'חורי 32, ואדי ניסנאס, חיפה', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05D7%27%u05D5%u05E8%u05D9x32%2C&UserEarthX=149766&UserEarthY=1247007&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Longitude' => '34.9942105', 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 290, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Хури, 32, Вади Ниснас', 'Info' => '', 'Name' => 'Церковь Святого Иоанна Хайфа' }, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0 }, 'Name' => 'כנסיית יוחנן הקדוש חיפה', 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 290 }, { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1388, 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 7, 'IsPseudoHall' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 4, 'RowsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'He' => { 'Address' => 'דרך משה פלימן 4', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'מועדון זאפה חיפה' }, 'Kasher' => 0, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 350, 'Latitude' => '32.789809', 'Incline' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Клуб Заппа Хайфа', 'Guide' => '', 'Address' => 'Дерех Моше Флиман, 4' }, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 1388, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 2, 'Image2Width' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.789809, 34.963499', 'MapaLink' => '', 'Longitude' => '34.963499', 'Distance' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 0 }, 'Name' => 'מועדון זאפה חיפה' }, { 'ID' => 99, 'ShowsQty' => 3, 'Name' => 'מרכז הקונגרסים חיפה - אולם אורן', 'Hall' => { 'PlanInFlash' => 1, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Кдушей Яси, напротив Каньон Хайфа', 'Guide' => '', 'Name' => 'Центр Конгрессов Хайфа — Зал Орен', 'Info' => 'Существует ограниченная видимость с мест: ряд 2 места 4-12, 45-53, ряд 3 места 2-12, 45-55, ряд 4 места 1-12, 45-56, ряд 5 места 1-10, 47-56, ряд 6 места 1-8, 49-56, ряд 7 места 1-6, 51-56, ряд 8 места 1-4, 53-56, ряд 9 места 1-2, 55-56, ряд 25, 26 - места 27-34.' }, 'Shelter' => 2, 'Gangways' => 6, 'Ramp' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Stairs' => 2, 'Pit' => 1, 'ID' => 99, 'SeatsOnMap' => 1, 'ImageHeight' => 732, 'Lift' => 1, 'Distance' => 2, 'Longitude' => '34.965069', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D4%u05E7%u05D5%u05E0%u05D2%u05E8%u05E1%u05D9%u05DD%20%u05D1%u05D9%u05E0%u05DC%u05D0%u05D5%u05DE%u05D9%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%26psik%3B%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%5Dxx147067x1244102%2C&UserEarthX=146816&UserEarthY=1244087&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => '32.791338, 34.965069', 'Image2Width' => 600, 'RightToLeft' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 7, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Active' => 1, 'He' => { 'Info' => 'קיימת ראייה מוגבלת במקומות: שורה 2 כסאות 4-12, 45-53, שורה 3 כסאות 2-12, 45-55, שורה 4 כסאות 1-12, 45-56, שורה 5 כסאות 1-10, 47-56, שורה 6 כסאות 1-8, 49-56, שורה 7 כסאות 1-6, 51-56, שורה 8 כסאות 1-4, 53-56, שורה 9 כסאות 1-2, 55-56, שורה 25 כסאות 27-34, שורה 26 כסאות 27-34.', 'Name' => 'מרכז הקונגרסים חיפה - אולם אורן', 'Address' => 'קדושי יאסי, מול קניון חיפה', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 3, 'RowsAmount' => 40, 'Cafeteria' => 2, 'Incline' => 2, 'SeatsAmount' => 2105, 'Latitude' => '32.791338', 'DoorsAmount' => 9, 'Image2Height' => 732 } }, { 'ShowsQty' => 11, 'ID' => 209, 'Hall' => { 'Incline' => 2, 'Latitude' => '32.8203168', 'SeatsAmount' => 497, 'DoorsAmount' => 4, 'Image2Height' => 615, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מרכז קריגר לאמנויות הבמה חיפה', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' אליהו חכים 6, כרמל צרפתי', 'Guide' => '' }, 'Parking' => 3, 'RowsAmount' => 16, 'Cafeteria' => 2, 'CityID' => 7, 'IsPseudoHall' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'Distance' => 2, 'Longitude' => '34.9728262', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05E6%u05E8%u05E4%u05EA%u05D9%20%u05D2%u05E1%u05D8%u05D5%u05DF%20%u05D3%u05E4%u05E8%26psik%3B%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%5Dxx147727x1247301%2C&UserEarthX=148106&UserEarthY=1247347&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => '32.820244,34.972492', 'Image2Width' => 600, 'Gangways' => 3, 'ImageWidth' => 600, 'Ramp' => 2, 'Pit' => 1, 'Stairs' => 2, 'ID' => 209, 'SeatsOnMap' => 1, 'ImageHeight' => 615, 'Lift' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Элияу Хаким, 6, французский Кармель', 'Info' => '', 'Name' => 'Центр сценических искусств Кригер Хайфа' }, 'Shelter' => 0 }, 'Name' => 'מרכז קריגר לאמנויות הבמה חיפה' }, { 'Hall' => { 'RightToLeft' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'Distance' => 2, 'Longitude' => '34.985592', 'GoogleMapAddress' => '32.803197, 34.985592', 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 600, 'Ramp' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Gangways' => 8, 'Pit' => 1, 'Stairs' => 2, 'ID' => 106, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 2, 'ImageHeight' => 528, 'PlanInFlash' => 1, 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'пр. а-Наси, 138', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Аудиториум Хайфа' }, 'Incline' => 2, 'Latitude' => '32.803197', 'SeatsAmount' => 1222, 'DoorsAmount' => 6, 'Image2Height' => 528, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Address' => 'מרכז הכרמל שד' הנשיא 138', 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז רפפורט - אולם האודיטוריום חיפה', 'Info' => '' }, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 26, 'Parking' => 4, 'Cafeteria' => 2, 'CityID' => 7, 'IsPseudoHall' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1 }, 'Name' => 'מרכז רפפורט - אולם האודיטוריום חיפה', 'ShowsQty' => 16, 'ID' => 106 }, { 'ID' => 102, 'ShowsQty' => 6, 'Name' => 'מרכז רפפורט חיפה - אולם רפפורט', 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Зал Раппопорт Хайфа', 'Address' => 'пр. а-Наси, 138', 'Guide' => '' }, 'PlanInFlash' => 1, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 687, 'SeatsOnMap' => 1, 'Pit' => 1, 'Stairs' => 2, 'ID' => 102, 'Ramp' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Gangways' => 2, 'Image2Width' => 600, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05E0%u05E9%u05D9%u05D0x138%2C&UserEarthX=148941&UserEarthY=1245387&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => '32.803414, 34.985138', 'Longitude' => '34.985138', 'Distance' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 7, 'Cafeteria' => 2, 'Parking' => 2, 'RowsAmount' => 17, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'מרכז הכרמל שד' הנשיא 138', 'Info' => '', 'Name' => 'מרכז רפפורט חיפה - אולם רפפורט' }, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 687, 'DoorsAmount' => 4, 'Latitude' => '32.803414', 'SeatsAmount' => 473, 'Incline' => 2 } }, { 'ShowsQty' => 6, 'ID' => 1724, 'Hall' => { 'Distance' => 0, 'Longitude' => undef, 'GoogleMapAddress' => ', חיפה', 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Матнас Адар Хайфа — Зал Бейтену', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Shelter' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1724, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'Incline' => 0, 'Latitude' => undef, 'SeatsAmount' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'CityID' => 7, 'IsPseudoHall' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'מתנ''ס הדר חיפה - אולם ביתנו' }, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'Cafeteria' => 0 }, 'Name' => 'מתנ''ס הדר חיפה - אולם ביתנו' }, { 'Name' => 'סינמטק חיפה', 'Hall' => { 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'RightToLeft' => 1, 'Image2Width' => 600, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=3x18091x%u05E1%u05D9%u05E0%u05DE%u05D8%u05E7%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%26psik%3B%20%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05E0%u05E9%u05D9%u05D0%20142%26psik%3B%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%2C&UserEarthX=148921&UserEarthY=1245455&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => 'סינמטק חיפה חיפה ישראל', 'Longitude' => '34.9846462', 'Distance' => 2, 'ImageHeight' => 500, 'Lift' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Stairs' => 2, 'Pit' => 1, 'ID' => 237, 'Gangways' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Ramp' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'пр. а-Наси, 142', 'Info' => '', 'Name' => 'Синематека Хайфа' }, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Image2Height' => 500, 'DoorsAmount' => 3, 'SeatsAmount' => 159, 'Latitude' => '32.80327', 'Incline' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'RowsAmount' => 9, 'Parking' => 2, 'Active' => 1, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'סינמטק חיפה', 'Guide' => '', 'Address' => 'שד' הנשיא 142' }, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 7 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 237 }, { 'Hall' => { 'Distance' => 2, 'Longitude' => '35.074321', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05DE%u05E9%u05D4%20%u05D1%u05D9%u05D9%u05DC%u05D9%u05E0%u05E1%u05D5%u05DFx41%2C&UserEarthX=157250&UserEarthY=1247496&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => '32.821730, 35.074321', 'Image2Width' => 600, 'RightToLeft' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр а-Цафон Хайфа', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавшие будут направлены в холл и займут свои места только во время антракта, а не в соответствии с приобретенными билетами. После закрытия дверей в зал опоздавших не впускают.', 'Address' => 'Кирьят-Хаим, ул. Белинсон, 41', 'Guide' => '' }, 'Shelter' => 0, 'Gangways' => 3, 'ImageWidth' => 600, 'Ramp' => 2, 'Pit' => 1, 'ID' => 162, 'Stairs' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'ImageHeight' => 772, 'Lift' => 2, 'Incline' => 2, 'Latitude' => '32.82173', 'SeatsAmount' => 1099, 'DoorsAmount' => 6, 'Image2Height' => 772, 'CityID' => 7, 'IsPseudoHall' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Active' => 1, 'He' => { 'Address' => 'רח' ביילינסון 41 קריית חיים', 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון הצפון חיפה', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו לטרקלין וייתפסו את מקומותיהם רק בהפסקה. לא תתאפשר כניסה לאולם לאחר סגירת הדלתות.' }, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 29, 'Parking' => 2, 'Cafeteria' => 2 }, 'Name' => 'תיאטרון הצפון חיפה', 'ShowsQty' => 7, 'ID' => 162 }, { 'Name' => 'תיאטרון חיפה', 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Incline' => 0, 'Latitude' => undef, 'SeatsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון חיפה', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Active' => 1, 'Parking' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'CityID' => 7, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 0, 'MainHallID' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', חיפה', 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'Longitude' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 0, 'Gangways' => 0, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'ID' => 1725, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр Хайфы', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '' } }, 'ShowsQty' => 14, 'ID' => 1725 } ], 'Name' => 'חיפה' }, { 'Name' => 'טבריה', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 5, 'ID' => 409, 'Hall' => { 'Cafeteria' => 2, 'Parking' => 2, 'RowsAmount' => 27, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, לאחר תחילת ההופעה הרוכש יופנה לשבת במקומות הפנויים בלבד!', 'Name' => 'היכל התרבות יד שטרית טבריה', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' ביאליק 13' }, 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 96, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Height' => 900, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 747, 'Latitude' => '32.796007', 'Incline' => 2, 'ImageHeight' => 900, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 409, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'Gangways' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Ramp' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Бялик, 13', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места, а не в соответствии с приобретенными билетами.', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Яд Шитрит Тверия' }, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Width' => 600, 'GoogleMapAddress' => '32.796007, 35.529639', 'MapaLink' => '', 'Longitude' => '35.529639', 'Distance' => 0 }, 'Name' => 'היכל התרבות יד שטרית טבריה' } ], 'ID' => 96 }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 658, 'ShowsQty' => 26, 'Name' => 'היכל התרבות יבנה', 'Hall' => { 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Явне', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавшим не гарантируется ни вход, ни места.', 'Guide' => '', 'Address' => 'пр. Дуани, угол пр. Жаботински' }, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'ImageHeight' => 496, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Stairs' => 0, 'ID' => 658, 'Pit' => 1, 'Gangways' => 0, 'Ramp' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Image2Width' => 600, 'GoogleMapAddress' => '31.874438, 34.734810', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D1%u05D1%u05E0%u05D9%u05D9%u05D4%26psik%3B%20%u05D9%u05D1%u05E0%u05D4%5Dxx125031x1142490%2C&UserEarthX=125201&UserEarthY=1142453&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Longitude' => '34.73481', 'Distance' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'RightToLeft' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 16, 'IsPseudoHall' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 2, 'RowsAmount' => 18, 'Active' => 1, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות יבנה', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, למאחרים לא מובטחת כניסה, ולא מובטחת ישיבה במקומות המסומנים.', 'Guide' => '', 'Address' => 'שד' דואני, פינת ז'בוטינסקי' }, 'Kasher' => 0, 'Image2Height' => 496, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 509, 'Latitude' => '31.874438', 'Incline' => 0 } } ], 'Name' => 'יבנה', 'ID' => 16 }, { 'Name' => 'יהוד', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 10, 'ID' => 308, 'Name' => 'היכל התרבות מופת יהוד', 'Hall' => { 'Incline' => 0, 'SeatsAmount' => 386, 'Latitude' => '32.030568', 'DoorsAmount' => 4, 'Image2Height' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 17, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות מופת יהוד', 'Address' => 'רח' סעדיה חתוכה 25', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 2, 'RowsAmount' => 17, 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 2, 'Longitude' => '34.888107', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05DE%u05D5%u05E4%u05EA%26psik%3B%20%u05D9%u05D4%u05D5%u05D3%5Dxx139585x1159750%2C&UserEarthX=139590&UserEarthY=1159757&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => '32.030568, 34.888107', 'Image2Width' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Иегуд', 'Address' => 'ул. Саадия Хатука, 25', 'Guide' => '' }, 'Shelter' => 0, 'Gangways' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 2, 'Pit' => 1, 'Stairs' => 2, 'ID' => 308, 'SeatsOnMap' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0 } }, { 'ID' => 1165, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'SeatsAmount' => 330, 'Latitude' => '32.029093', 'Incline' => 0, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 17, 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 2, 'RowsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'מועדון Gray יהוד', 'Address' => 'רח' החרושת 2', 'Guide' => '' }, 'Active' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => '34.899322', 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'החרושת 2, יהוד', 'MapaLink' => 'https://www.google.co.il/maps/place/HaHaroshet+2/@32.0313578,34.8949124,15z/data=!4m2!3m1!1s0x151d3506a05b5af9:0x56dcb98e81560dbd?hl=ru', 'RightToLeft' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. а-Харошет 2', 'Name' => 'Бар Gray Иегуд', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'ID' => 1165, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 2, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsOnMap' => 0 }, 'Name' => 'מועדון Gray יהוד' } ], 'ID' => 17 }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 184, 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => '32.652854', 'SeatsAmount' => 484, 'Incline' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 0, 'RowsAmount' => 15, 'He' => { 'Address' => 'רח' האלונים 11', 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון יקנעם', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 45, 'Mazgan' => 0, 'MainHallID' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Width' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.652854, 35.103548', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%27%27%u05E1%20%u05DE%u05E7%u05D9%u05E3%20%u05D0%u05D5%u05E8%u05D8%20%u05D0%u05DC%u05D5%u05DF%26psik%3B%20%u05D9%u05D5%u05E7%u05E0%u05E2%u05DD%20%u05E2%u05D9%u05DC%u05D9%u05EA%5Dxx160112x1228797%2C&UserEarthX=159965&UserEarthY=1228692&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Longitude' => '35.103548', 'Distance' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Stairs' => 0, 'ID' => 184, 'Pit' => 0, 'Ramp' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 2, 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр Йокнеама', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. а-Алоним, 11', 'Guide' => '' }, 'PlanInFlash' => 0 }, 'Name' => 'תיאטרון יקנעם' } ], 'Name' => 'יקנעם', 'ID' => 45 }, { 'Name' => 'ירושלים', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 485, 'Name' => 'Generation Pub', 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 30, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Name' => 'Generation Pub', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' יפו 19', 'Guide' => '' }, 'Parking' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Incline' => 0, 'Latitude' => '31.768319', 'SeatsAmount' => 100, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Generation Pub', 'Address' => 'ул. Яффо, 19', 'Guide' => '' }, 'Shelter' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'Ramp' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 485, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x3000x%u05D9%u05E8%u05D5%u05E9%u05DC%u05D9%u05DDx%u05D9%u05E4%u05D5x19%2C&UserEarthX=171270&UserEarthY=1131902&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => 'בר פוטין, ירושלים, ישראל', 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'Longitude' => '35.21371', 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 0, 'RightToLeft' => 0 } }, { 'Name' => 'המרכז למוסיקה ירושלים', 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 435, 'Ramp' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Gangways' => 2, 'Stairs' => 0, 'ID' => 818, 'Pit' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Центр музыки Иерусалим', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'Район Мишканот шаананим' }, 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'RightToLeft' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.771295, 35.224510', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?textsearch=%ee%f8%eb%e6+%ec%ee%e5%e6%e9%f7%e4+%e9%f8%e5%f9%ec%e9%ed&first=1&minx=107780.65625&miny=1147373.90625&maxx=150085.34375&maxy=1183116.09375&mapearthx=128933&mapearthy=1165245&mapzoom=15000&currheadertab=&geosearchradius=¢erx=¢ery=&geopoiname=&sourcex=&sourcey=&sourcepoint=&sourceaddinfo=&rsf_viewstate=&filter=&filterpath=&subjectid=&textsearchwhere=%5b%e1%eb%ec+%e4%e0%f8%f5%5d&resultstargetonmap=on&UserEarthX=170437&UserEarthY=1130493.8125&UserMapZoom=2000&LoadUserPosition=1&MapType=map&ImagesOption=&CurrMapTab=1&LoadPOIFromSession=&PNGLayers=', 'Image2Width' => 600, 'Distance' => 0, 'Longitude' => '35.22451', 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'שכ' משכנות שאננים', 'Info' => '', 'Name' => 'המרכז למוסיקה ירושלים' }, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 7, 'Parking' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 30, 'PseudoHallID' => 0, 'DoorsAmount' => 2, 'Image2Height' => 435, 'Incline' => 0, 'SeatsAmount' => 141, 'Latitude' => '31.771295' }, 'ID' => 818, 'ShowsQty' => 1 }, { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 2092, 'Name' => 'המרכז למוסיקה ירושלים - רחבה הפתוחה מעל המרכז', 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'Район Мишканот шаананим, площадка справа от ветряной мельницы Монтефиоре', 'Guide' => '', 'Name' => 'Центр музыки Иерусалим — открытая площадка над центром', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 2092, 'Pit' => 0, 'Ramp' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '31.771295, 35.224510', 'Longitude' => '35.22451', 'Distance' => 0, 'Mazgan' => 0, 'MainHallID' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 30, 'IsPseudoHall' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Address' => 'שכ' משכנות שאננים, רחבה מימין לתחנת הרוח של מונטפיורי', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'המרכז למוסיקה ירושלים - רחבה הפתוחה מעל המרכז' }, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 320, 'Latitude' => '31.771295', 'Incline' => 0 } }, { 'Name' => 'הצוללת הצהובה ירושלים', 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ramp' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'ID' => 837, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Цолелет а-Цеуба Иерусалим', 'Address' => 'а-Рехавим 13', 'Guide' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.753725, 35.212556', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?textsearch=%e4%f6%e5%ec%ec%fa+%e4%f6%e4%e5%e1%e4&first=1&minx=94860.734375&miny=1143653.203125&maxx=163005.265625&maxy=1186836.796875&mapearthx=128933&mapearthy=1165245&mapzoom=15000&currheadertab=&geosearchradius=¢erx=¢ery=&geopoiname=&sourcex=&sourcey=&sourcepoint=&sourceaddinfo=&rsf_viewstate=&filter=&filterpath=&subjectid=&textsearchwhere=%5b%e1%eb%ec+%e4%e0%f8%f5%5d&resultstargetonmap=on&UserEarthX=170243&UserEarthY=1129016.6015625&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&MapType=map&ImagesOption=&CurrMapTab=1&LoadPOIFromSession=&PNGLayers=', 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'Longitude' => '35.212556', 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'הצוללת הצהובה ירושלים', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' הרכבים 13, א.ת. תלפיות' }, 'Active' => 1, 'Parking' => 2, 'RowsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'CityID' => 30, 'IsPseudoHall' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Incline' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Latitude' => '31.753725' }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 837 }, { 'Hall' => { 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '31.765140, 35.221921', 'Longitude' => '35.221921', 'Distance' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Лев Смадар Иерусалим', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Лойд Джордж, 4, Мошева Германит' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Lift' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1346, 'Ramp' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => '31.76514', 'SeatsAmount' => 261, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 30, 'IsPseudoHall' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 1, 'RowsAmount' => 15, 'He' => { 'Name' => 'לב סמדר ירושלים', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' לויד ג'ורג' 4, המושבה הגרמנית' }, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1 }, 'Name' => 'לב סמדר ירושלים', 'ID' => 1346, 'ShowsQty' => 1 }, { 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Width' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.778137, 35.214617', 'MapaLink' => '', 'Longitude' => '35.214617', 'Distance' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 2014, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 0, 'Gangways' => 0, 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'Ул. Шмуэль а-Нагид, 26', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Монастырь Ратисбон' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => '31.778137', 'SeatsAmount' => 120, 'Incline' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 2, 'RowsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' שמואל הנגיד 26', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'מנזר רטיסבון' }, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 30 }, 'Name' => 'מנזר רטיסבון', 'ID' => 2014, 'ShowsQty' => 1 }, { 'Hall' => { 'Incline' => 0, 'Latitude' => '31.780065', 'SeatsAmount' => 96, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' כורש 1', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'מרכז התרבויות ירושלים - אולם הרמוניה' }, 'Active' => 1, 'Parking' => 0, 'RowsAmount' => 8, 'Cafeteria' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 30, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 0, 'Longitude' => '35.222269', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x3000x%u05D9%u05E8%u05D5%u05E9%u05DC%u05D9%u05DDx%u05D4%u05DC%u05DCx27%2C&UserEarthX=170841&UserEarthY=1131923&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => '31.780065, 35.222269', 'Image2Width' => 0, 'Ramp' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 260, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Кореш 1', 'Info' => '', 'Name' => 'Культурный центр Иерусалим — зал «Гармония»' } }, 'Name' => 'מרכז התרבויות ירושלים - אולם הרמוניה', 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 260 }, { 'Name' => 'מרכז ז'ראר בכר ירושלים', 'Hall' => { 'Incline' => 0, 'Latitude' => undef, 'SeatsAmount' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'CityID' => 30, 'IsPseudoHall' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'מרכז ז'ראר בכר ירושלים' }, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'Parking' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 0, 'Longitude' => undef, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => ', ירושלים', 'Image2Width' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Центр Жерар Бахар Иерусалим', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 0, 'Gangways' => 0, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1681, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0 }, 'ShowsQty' => 4, 'ID' => 1681 }, { 'Name' => 'סדנאות האמנים - גג', 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '31.751054, 35.207640', 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'Longitude' => '35.20764', 'SeatsOnMap' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'Ramp' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'ID' => 2090, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. а-Оман 26, Тальпиот', 'Name' => 'Artists' Studios — крыша', 'Info' => 'Под открытым небом.' }, 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Incline' => 0, 'SeatsAmount' => 250, 'Latitude' => '31.751054', 'Cafeteria' => 0, 'Active' => 1, 'He' => { 'Address' => 'רח' האומן 26, תלפיות', 'Guide' => '', 'Name' => 'סדנאות האמנים - גג', 'Info' => 'תחת כיפת השמים.' }, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 30, 'PseudoHallID' => 0 }, 'ShowsQty' => 3, 'ID' => 2090 }, { 'ShowsQty' => 24, 'ID' => 1679, 'Name' => 'תיאטרון ירושלים לאמנויות הבמה', 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Incline' => 0, 'Latitude' => undef, 'SeatsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'CityID' => 30, 'IsPseudoHall' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון ירושלים לאמנויות הבמה', 'Info' => '' }, 'Active' => 1, 'Parking' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => ', ירושלים', 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'Longitude' => undef, 'Mazgan' => 0, 'MainHallID' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Театр Иерушалаим' }, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ramp' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'ID' => 1679, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0 } } ], 'ID' => 30 }, { 'ID' => 18, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'PlanInFlash' => 1, 'Ru' => { 'Name' => 'Бейт-тарбут им. Рейзель Кфар-Саба', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Геула, 12', 'Guide' => '' }, 'Shelter' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'ImageHeight' => 605, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Ramp' => 0, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 170, 'GoogleMapAddress' => 'בית תרבות רייזל, כפר סבא, ישראל', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x6900x%u05DB%u05E4%u05E8%20%u05E1%u05D1%u05D0x%u05D2%u05D0%u05D5%u05DC%u05D4x12%2C&UserEarthX=140546&UserEarthY=1175944&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Image2Width' => 600, 'Distance' => 0, 'Longitude' => '34.899607', 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'CityID' => 18, 'IsPseudoHall' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Name' => 'בית תרבות ע''ש ריייזל כפר סבא', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' גאולה 12' }, 'RowsAmount' => 14, 'Parking' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 605, 'Incline' => 0, 'Latitude' => '32.175604', 'SeatsAmount' => 182 }, 'Name' => 'בית תרבות ע''ש ריייזל כפר סבא', 'ID' => 170, 'ShowsQty' => 1 }, { 'Name' => 'הוט סינמה כפר סבא אושילנד - אולם 18', 'Hall' => { 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 3, 'RowsAmount' => 19, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Name' => 'הוט סינמה כפר סבא אושילנד - אולם 18', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' עתיר ידע 4, מתחם אושילנד' }, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 18, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 450, 'Latitude' => '32.165294', 'Incline' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 1767, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'Ramp' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Хот-Синема Кфар-Саба — Зал 18', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Атир Йеда, 4, территоря Oshiland' }, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Width' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.165294, 34.927775', 'MapaLink' => '', 'Longitude' => '34.927775', 'Distance' => 0 }, 'ID' => 1767, 'ShowsQty' => 2 }, { 'ShowsQty' => 29, 'ID' => 1648, 'Name' => 'היכל התרבות כפר סבא', 'Hall' => { 'RightToLeft' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 0, 'Distance' => 0, 'Longitude' => undef, 'GoogleMapAddress' => 'ירושלים 33, כפר סבא', 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 0, 'Gangways' => 0, 'ID' => 1648, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Иерушалаим, 33', 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Кфар-Саба' }, 'Incline' => 0, 'Latitude' => undef, 'SeatsAmount' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות כפר סבא', 'Address' => 'רח' ירושלים 33', 'Guide' => '' }, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'CityID' => 18, 'IsPseudoHall' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0 } }, { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1354, 'Name' => 'סינמה סיטי כפר סבא - אולם 1', 'Hall' => { 'Incline' => 0, 'Latitude' => '32.17279', 'SeatsAmount' => 332, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'He' => { 'Address' => 'רח' ויצמן 207, מתחם G מעל לשופרסל דיל', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'סינמה סיטי כפר סבא - אולם 1' }, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 13, 'Parking' => 4, 'Cafeteria' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 18, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'Distance' => 0, 'Longitude' => '34.929335', 'GoogleMapAddress' => '32.172790, 34.929335', 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'Gangways' => 0, 'Ramp' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'ID' => 1354, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Синема-Сити Кфар-Саба — Зал 1', 'Address' => 'ул. Вайцман 207, территория G, над магазином Шуперсаль', 'Guide' => '' }, 'Shelter' => 0 } } ], 'Name' => 'כפר סבא' }, { 'ID' => 46, 'Name' => 'כרמיאל', 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות ע''ש נרקן כרמיאל', 'Hall' => { 'Longitude' => '35.302903', 'Distance' => 1, 'Image2Width' => 600, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DB%u05E8%u05DE%u05D9%u05D0%u05DC%5Dxx178382x1257282%2C0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05DB%u05E8%u05DE%u05D9%u05D0%u05DC%5Dxx178699x1257810&UserEarthX=178256&UserEarthY=1257302&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => '32.914962, 35.302903', 'RightToLeft' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Кармиэль', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавшим вход и места в соответствии с приобретенными билетами не гарантируются.
 • Зал не дает компенсации опоздавшим
 • Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль', 'Address' => 'пр. Насией Исраэль', 'Guide' => '' }, 'PlanInFlash' => 1, 'ID' => 128, 'Stairs' => 2, 'Pit' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Ramp' => 2, 'Gangways' => 3, 'Lift' => 1, 'ImageHeight' => 629, 'SeatsOnMap' => 1, 'Latitude' => '32.914962', 'SeatsAmount' => 780, 'Incline' => 2, 'Image2Height' => 629, 'DoorsAmount' => 4, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 46, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'RowsAmount' => 21, 'Parking' => 3, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות ע''ש נרקן כרמיאל', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, למאחרים לא מובטחת כניסה, ולא מובטחת ישיבה במקומות המסומנים.
 • אין החזר כספי בגין איחור הגעה למופע
 • לא תותר כניסה עם עגלות מכל סוג שהוא לאולם.', 'Address' => 'נשיאי ישראל', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'Cafeteria' => 2 }, 'ID' => 128, 'ShowsQty' => 23 } ] }, { 'ID' => 126, 'Name' => 'לטרון', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Parking' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'He' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מוזיאון יד לשריון לטרון', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 126, 'IsPseudoHall' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Latitude' => undef, 'SeatsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'ID' => 1686, 'Gangways' => 0, 'Ramp' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Музей Яд ле-Ширьон Латрун', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 0, 'Longitude' => undef, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', לטרון', 'MapaLink' => '' }, 'Name' => 'מוזיאון יד לשריון לטרון', 'ID' => 1686, 'ShowsQty' => 6 } ] }, { 'ID' => 47, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Distance' => 0, 'Longitude' => '35.2365385', 'GoogleMapAddress' => 'Matnas (Community Center), מגדל העמק, ישראל', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05EA%u05E0%27%27%u05E1%26psik%3B%20%u05DE%u05D2%u05D3%u05DC%20%u05D4%u05E2%u05DE%u05E7%5Dxx172466x1231176%2C&UserEarthX=172242&UserEarthY=1231220&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Image2Width' => 600, 'RightToLeft' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Матнас Мигдаль а-Эмек', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Израэль, 5' }, 'Ramp' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Gangways' => 0, 'ID' => 155, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 690, 'Incline' => 0, 'Latitude' => '32.6749051', 'SeatsAmount' => 661, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 690, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 47, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' יזרעאל 5', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'מתנ''ס מגדל העמק' }, 'Active' => 1, 'Parking' => 2, 'RowsAmount' => 24, 'Cafeteria' => 0 }, 'Name' => 'מתנ''ס מגדל העמק', 'ID' => 155, 'ShowsQty' => 1 } ], 'Name' => 'מגדל העמק' }, { 'ID' => 20, 'Halls' => [ { 'ID' => 1660, 'ShowsQty' => 26, 'Name' => 'היכל התרבות מודיעין מכבים רעות', 'Hall' => { 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '31.899119, 35.014734', 'Longitude' => '35.014734', 'Distance' => 0, 'Mazgan' => 0, 'MainHallID' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Модеин Маккабим Реут', 'Address' => 'ул. Эмек Дотан, 49', 'Guide' => '' }, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1660, 'Pit' => 0, 'Gangways' => 0, 'Ramp' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => '31.899119', 'SeatsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 20, 'IsPseudoHall' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות מודיעין מכבים רעות', 'Address' => 'רח' עמק דותן 49', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0 } }, { 'ID' => 1891, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מועדון הגריי מודיעין', 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Дам а-Макабим', 'Guide' => '', 'Name' => 'Клуб Gray Модеин', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1891, 'Ramp' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Longitude' => '35.00915', 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.902651, 35.009150', 'MapaLink' => '', 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 20, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Parking' => 4, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'מועדון הגריי מודיעין', 'Address' => 'רח' דם המכבים 69', 'Guide' => '' }, 'Active' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => '31.902651', 'SeatsAmount' => 500, 'Incline' => 0, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0 } }, { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1657, 'Hall' => { 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'ID' => 1657, 'Ramp' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Театральная студия Аль а-Бама Модиин', 'Address' => 'ул. Лев а-Ир, 2, Каньон Азриэли-Модиин, первый этаж', 'Guide' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Width' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.900120, 35.008266', 'MapaLink' => '', 'Longitude' => '35.008266', 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 2, 'RowsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'סטודיו למשחק ותיאטרון על הבמה מודיעין', 'Address' => 'רח' לב העיר 2, קניון עזריאלי, קומת כניסה', 'Guide' => '' }, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 20, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Latitude' => '31.90012', 'Incline' => 0 }, 'Name' => 'סטודיו למשחק ותיאטרון על הבמה מודיעין' } ], 'Name' => 'מודיעין' }, { 'ID' => 41, 'Name' => 'מועצה אזורית עמק המעיינות', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 5, 'ID' => 618, 'Hall' => { 'Cafeteria' => 2, 'Active' => 1, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'מועצה אזורית עמק המעיינות', 'Name' => 'אולם הקימרון', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 22, 'Parking' => 3, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 41, 'PseudoHallID' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Incline' => 2, 'SeatsAmount' => 941, 'Latitude' => '32.494997', 'SeatsOnMap' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 2, 'Gangways' => 0, 'Ramp' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Stairs' => 2, 'ID' => 618, 'Pit' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Зал а-Кимрон', 'Address' => 'Районный совет Эмек а-Майанот', 'Guide' => '' }, 'Shelter' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.494997, 35.514720', 'MapaLink' => 'http://goo.gl/maps/mXrab', 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'Longitude' => '35.51472' }, 'Name' => 'אולם הקימרון' } ] }, { 'Name' => 'מועצה האזורית חוף הכרמל', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 644, 'Name' => 'היכל התרבות חוף הכרמל - אולם מוזה', 'Hall' => { 'Incline' => 2, 'Latitude' => '32.6466026', 'SeatsAmount' => 520, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 630, 'CityID' => 127, 'IsPseudoHall' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות חוף הכרמל - אולם מוזה', 'Info' => '', 'Address' => 'בקרבת מועצה איזורית חוף הכרמל, הפניה הראשונה אחרי כרם מהר"ל', 'Guide' => '' }, 'RowsAmount' => 16, 'Parking' => 3, 'Cafeteria' => 2, 'Distance' => 2, 'Longitude' => '34.965035', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05E7%u05D4%u05D9%u05DC%u05EA%u05D9%20%u05D7%u05D5%u05E3%20%u05D4%u05DB%u05E8%u05DE%u05DC%5Dxx146999x1228052%2C&UserEarthX=146664&UserEarthY=1227855&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => 'מרכז קהילתי חוף הכרמל, מרכז מיר"ב, ישראל', 'Image2Width' => 600, 'RightToLeft' => 1, 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 1, 'Ru' => { 'Address' => 'Неподалеку от районного совета Хоф а-Кармель, первый поворот после Керем Мархаль', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль тарбут Хоф а-Кармель — Зал Муза' }, 'Shelter' => 0, 'Gangways' => 0, 'Ramp' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 644, 'SeatsOnMap' => 1, 'ImageHeight' => 630, 'Lift' => 1 } } ], 'ID' => 127 }, { 'Name' => 'מועצה האיזורית דרום השרון', 'Halls' => [ { 'Name' => 'אולם דיוואן D-one', 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 0, 'Gangways' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 2059, 'Pit' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Зал D-one', 'Guide' => '', 'Address' => 'Шоссе 40/5 восточнее перекрестка Яркон' }, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '32.133343, 34.913311', 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'Longitude' => '34.913311', 'Cafeteria' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'כביש 40/5 - מזרחית לצומת ירקון', 'Name' => 'אולם דיוואן D-one', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'Parking' => 3, 'RowsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 248, 'PseudoHallID' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Incline' => 0, 'Latitude' => '32.133343', 'SeatsAmount' => 770 }, 'ShowsQty' => 3, 'ID' => 2059 } ], 'ID' => 248 }, { 'Name' => 'מועצה האיזורית דרום השרון - צומת הירקון', 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות דרום השרון', 'Hall' => { 'Cafeteria' => 2, 'Active' => 1, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות דרום השרון', 'Guide' => '', 'Address' => 'מועצה איזורית דרום, השרון ליד מושב נווה ירק, בין כפר-סבא והוד-השרון' }, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 12, 'Parking' => 3, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 86, 'PseudoHallID' => 0, 'DoorsAmount' => 4, 'Image2Height' => 0, 'Incline' => 1, 'Latitude' => '32.13302', 'SeatsAmount' => 390, 'SeatsOnMap' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 1, 'Gangways' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 2, 'Pit' => 1, 'ID' => 305, 'Stairs' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'районный совет Дром а-Шарон рядом с поселком Неве Ярок, между Кфар-Сабой и Ход-Ашароном', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Дром а-Шарон', 'Info' => '' }, 'Shelter' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E0%u05E7%u05D5%u05D3%u05D4%20%u05D1%u05DE%u05E4%u05D4%5Dxx141772x1171093%2C&UserEarthX=141680&UserEarthY=1171162&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => '32.133020, 34.911249', 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 2, 'Longitude' => '34.911249' }, 'ID' => 305, 'ShowsQty' => 14 } ], 'ID' => 86 }, { 'ID' => 251, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 251, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 17, 'Parking' => 2, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Name' => 'אולם התרבות הרעות', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' האחווה 1' }, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => '32.310059', 'SeatsAmount' => 429, 'Incline' => 0, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. а-Ахва, 1', 'Info' => '', 'Name' => 'Зал а-Реут' }, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 2084, 'Gangways' => 0, 'Ramp' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Longitude' => '34.908897', 'Distance' => 2, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '32.310059, 34.908897', 'RightToLeft' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2 }, 'Name' => 'אולם התרבות הרעות', 'ID' => 2084, 'ShowsQty' => 2 } ], 'Name' => 'מועצה מקומית פרדסיה' }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 0, 'CityID' => 206, 'IsPseudoHall' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Active' => 1, 'He' => { 'Address' => 'בצד שמאל של רח' דרך הים', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'פאב הפרה שבי ציון' }, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 3, 'RowsAmount' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Incline' => 1, 'Latitude' => '32.981472', 'SeatsAmount' => 250, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Bar Para Шавей-Цион', 'Info' => '', 'Address' => 'с лева от ул. Дерех а-Ям', 'Guide' => '' }, 'Shelter' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 2, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 1, 'ID' => 1455, 'GoogleMapAddress' => '32.981472, 35.084820', 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'Longitude' => '35.08482', 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 0 }, 'Name' => 'פאב הפרה שבי ציון', 'ID' => 1455, 'ShowsQty' => 2 } ], 'Name' => 'מושב שבי ציון', 'ID' => 206 }, { 'ID' => 108, 'Name' => 'מנזר בית ג'מל', 'Halls' => [ { 'Name' => 'מנזר בית ג'מל', 'Hall' => { 'Ramp' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'Stairs' => 1, 'Pit' => 0, 'ID' => 502, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'Неподалеку от Бейт-Шемеша', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Монастырь Бейт-Джемал' }, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 0, 'Longitude' => '34.976521', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E0%u05E7%u05D5%u05D3%u05D4%20%u05D1%u05DE%u05E4%u05D4%5Dxx147919x1125822%2C&UserEarthX=147733&UserEarthY=1126062&UserMapZoom=1000&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => 'בית ג'מאל', 'Image2Width' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'סמוך לבית שמש', 'Name' => 'מנזר בית ג'מל', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'Parking' => 3, 'RowsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 108, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'Latitude' => '31.724542', 'SeatsAmount' => 200, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 502 } ] }, { 'Name' => 'מעלה אדומים', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 4, 'Image2Height' => 0, 'Incline' => 2, 'Latitude' => '31.772918', 'SeatsAmount' => 560, 'Plan2InFlash' => 0, 'CityID' => 73, 'IsPseudoHall' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות מעלה אדומים', 'Info' => '', 'Address' => 'דרך מדבר יהודה 8', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'Parking' => 2, 'RowsAmount' => 24, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '31.772918, 35.297363', 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 2, 'Longitude' => '35.297363', 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'RightToLeft' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'Дерех Мидбар-Иеуда, 8', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Гехал а-Тарбут Маале-Адумим' }, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 2, 'Gangways' => 2, 'ID' => 1273, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0 }, 'Name' => 'היכל התרבות מעלה אדומים', 'ID' => 1273, 'ShowsQty' => 8 } ], 'ID' => 73 }, { 'Name' => 'מעלות', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 3, 'ID' => 713, 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 4, 'Image2Height' => 0, 'Incline' => 2, 'Latitude' => '33.023184', 'SeatsAmount' => 490, 'Cafeteria' => 2, 'Active' => 1, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'קהילת יהדות צרפת 1', 'Name' => 'היכל התרבות מעלות תרשיחא', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים ישבו על בסיס מקום פנוי.' }, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 2, 'RowsAmount' => 19, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 49, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'RightToLeft' => 1, 'GoogleMapAddress' => '33.023184, 35.271450', 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 2, 'Longitude' => '35.27145', 'SeatsOnMap' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 2, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 2, 'Stairs' => 0, 'ID' => 713, 'Pit' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места, а не в соответствии с приобретенными билетами', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Маалот Таршиха', 'Guide' => '', 'Address' => 'Каилат Яадут Царфат 1' }, 'Shelter' => 0 }, 'Name' => 'היכל התרבות מעלות תרשיחא' } ], 'ID' => 49 }, { 'ID' => 50, 'Halls' => [ { 'ID' => 91, 'ShowsQty' => 11, 'Name' => 'היכל התרבות נהריה', 'Hall' => { 'Image2Height' => 712, 'DoorsAmount' => 4, 'SeatsAmount' => 585, 'Latitude' => '33.01026', 'Incline' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'RowsAmount' => 21, 'Parking' => 3, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות נהריה', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'דרך העצמאות 7' }, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 50, 'IsPseudoHall' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'RightToLeft' => 1, 'Image2Width' => 600, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05E0%u05D4%u05E8%u05D9%u05D4xx159735x1268365%2C&UserEarthX=159711&UserEarthY=1268237&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => '33.010260, 35.100347', 'Longitude' => '35.100347', 'Distance' => 2, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 712, 'SeatsOnMap' => 1, 'Stairs' => 2, 'Pit' => 1, 'ID' => 91, 'ImageWidth' => 600, 'Ramp' => 2, 'Gangways' => 2, 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Наария', 'Guide' => '', 'Address' => 'Дерех а-Ацмаут, 7' }, 'PlanInFlash' => 1 } } ], 'Name' => 'נהריה' }, { 'Name' => 'נוף הגליל (נצרת עילית)', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 333, 'Name' => 'מרכז התרבות ברקוביץ' נצרת עילית', 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 51, 'Plan2InFlash' => 1, 'RowsAmount' => 19, 'Parking' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מרכז התרבות ברקוביץ' נצרת עילית', 'Info' => 'לתשומת לבכם, קיימת הגבלת ראיה בשורות 1, 2.', 'Address' => 'דרך החטיבות 4', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 650, 'Latitude' => '32.69951', 'Incline' => 0, 'Image2Height' => 442, 'DoorsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'К вашему сведению, существует ограниченная видимость с первого и второго рядов.', 'Name' => 'Культурный центр Беркович Нацерет-Илит', 'Address' => 'дерех а-Хативот, 4', 'Guide' => '' }, 'PlanInFlash' => 1, 'Pit' => 0, 'ID' => 333, 'Stairs' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Ramp' => 0, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 442, 'SeatsOnMap' => 1, 'Longitude' => '35.313034', 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 600, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x1061x%u05E0%u05E6%u05E8%u05EA%20%u05E2%u05D9%u05DC%u05D9%u05EAx%u05D3%u05E8%u05DA%20%u05D4%u05D7%u05D8%u05D9%u05D1%u05D5%u05EAx4%2C&UserEarthX=179638&UserEarthY=1233799&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => '32.699510, 35.313034', 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 0, 'MainHallID' => undef } }, { 'Name' => 'מתנ''ס ברקוביץ' נצרת עילית', 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => '32.699456, 35.313014', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E0%u05E6%u05E8%u05EA%20%u05E2%u05D9%u05DC%u05D9%u05EA%5Dxx181051x1234621%2C&UserEarthX=180868&UserEarthY=1234665&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'Longitude' => '35.313014', 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'пр. Маале Ицхак, 4, большое здание на площади у старого каньёна', 'Name' => 'Матнас Беркович Нацерет-Илит', 'Info' => '' }, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ramp' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'ID' => 296, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Incline' => 0, 'Latitude' => '32.699456', 'SeatsAmount' => 649, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 51, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'שדרות מעלה יצחק 4, בניין ליד קניון הישן', 'Name' => 'מתנ''ס ברקוביץ' נצרת עילית', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'Parking' => 0, 'RowsAmount' => 19 }, 'ID' => 296, 'ShowsQty' => 1 } ], 'ID' => 51 }, { 'Name' => 'נס ציונה', 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות נס ציונה', 'Hall' => { 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x7200x%u05E0%u05E1%20%u05E6%u05D9%u05D5%u05E0%u05D4x%u05D4%u05E9%u05E8%u05D9%u05D5%u05DFx1%2C&UserEarthX=130672&UserEarthY=1148872&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => '31.930777, 34.796215', 'Image2Width' => 600, 'Distance' => 2, 'Longitude' => '34.796215', 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'RightToLeft' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. а-Ширьон, 1', 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на балконе, на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Зал не дает компенсации опоздавшим
 • Есть возможность также припарковаться на бесплатной парковке Эфер рядом с Гехалем.', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Нес-Циона' }, 'Shelter' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'ImageHeight' => 479, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 4, 'ImageWidth' => 600, 'Ramp' => 0, 'ID' => 177, 'Stairs' => 2, 'Pit' => 1, 'DoorsAmount' => 6, 'Image2Height' => 479, 'Incline' => 2, 'Latitude' => '31.930777', 'SeatsAmount' => 752, 'Plan2InFlash' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 21, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' השיריון 1', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות נס ציונה', 'Info' => 'המאחר יופנה לשבת ביציע או במידת האפשר במקומות הפנויים בלבד!
 • לא תינתן שום אפשרות לזיכוי בגין אי שביעות רצון מהמיקום.
 • למקרה הצורך יש חניון עפר גדול וחינמי קרוב להיכל' }, 'RowsAmount' => 29, 'Parking' => 2 }, 'ShowsQty' => 29, 'ID' => 177 }, { 'Name' => 'משכן הפיס נס ציונה', 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 21, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Active' => 1, 'He' => { 'Address' => 'רח' ישראל שמיד 26', 'Guide' => '', 'Name' => 'משכן הפיס נס ציונה', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחר יופנה לשבת ביציע או במידת האפשר במקומות הפנויים בלבד.
 • לא תתאפשר כניסת פעוטות.
 • לא תותר כניסה עם עגלות ילדים.' }, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 16, 'Parking' => 3, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Incline' => 0, 'SeatsAmount' => 381, 'Latitude' => '31.92931', 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Исраэль Шамид, 26', 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на балконе, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Маленькие дети в зал не допускаются.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски.', 'Name' => 'Мишкан а-Пайс Нес-Циона' }, 'Shelter' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 1, 'Gangways' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 2, 'ID' => 1469, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.929310, 34.813248', 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'Longitude' => '34.813248', 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'RightToLeft' => 1 }, 'ID' => 1469, 'ShowsQty' => 1 } ], 'ID' => 21 }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות נתיבות', 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => '31.41598', 'SeatsAmount' => 545, 'Incline' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 37, 'IsPseudoHall' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RowsAmount' => 20, 'Parking' => 2, 'Active' => 1, 'He' => { 'Address' => 'רח' הגפן 1', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות נתיבות', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '31.415980, 34.586268', 'Longitude' => '34.586268', 'Distance' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Нетивот', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. а-Гефен 1', 'Guide' => '' }, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1564, 'Pit' => 0, 'Gangways' => 2, 'Ramp' => 2, 'ImageWidth' => 0 }, 'ShowsQty' => 4, 'ID' => 1564 } ], 'Name' => 'נתיבות', 'ID' => 37 }, { 'ID' => 22, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Cafeteria' => 0, 'RowsAmount' => 13, 'Parking' => 3, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'בני ברמן 6', 'Info' => '', 'Name' => 'אודיטוריום ע"ש אריק איינשטיין נתניה' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 22, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => '32.278535', 'SeatsAmount' => 373, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 1345, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 2, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Бени Бирман 6', 'Guide' => '', 'Name' => 'Аудиториум им. Арика Айнштейна Нетания', 'Info' => '' }, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'RightToLeft' => 1, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '32.278535, 34.845944', 'Longitude' => '34.845944', 'Distance' => 0 }, 'Name' => 'אודיטוריום ע"ש אריק איינשטיין נתניה', 'ID' => 1345, 'ShowsQty' => 2 }, { 'Name' => 'אודיטוריום קריית השרון ע''ש ספי ריבלין נתניה', 'Hall' => { 'Gangways' => 0, 'Ramp' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1430, 'SeatsOnMap' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Том Лантос, 31', 'Name' => 'Аудиториум Кирьят а-Шарон им. Софи Ривлин Нетания', 'Info' => '' }, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'Distance' => 0, 'Longitude' => '34.869838', 'GoogleMapAddress' => '32.304928, 34.869838', 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'Active' => 1, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'אודיטוריום קריית השרון ע''ש ספי ריבלין נתניה', 'Address' => 'רח' טום לנטוס 31', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 3, 'RowsAmount' => 13, 'Cafeteria' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 22, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 2, 'SeatsAmount' => 321, 'Latitude' => '32.304928', 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1430 }, { 'ID' => 119, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 201, 'Latitude' => '32.278005', 'Incline' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RowsAmount' => 9, 'Parking' => 0, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Name' => 'אשכול הפיס נתניה', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'שדרות גולדה מאיר, 101' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 22, 'IsPseudoHall' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => 'https://www.google.co.il/maps/@32.2777692,34.8527234,18z', 'GoogleMapAddress' => '32.278005, 34.853704', 'Longitude' => '34.853704', 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 119, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Эшколь а-Пайс Нетания', 'Guide' => '', 'Address' => 'пр. Гольда Меир, 101' }, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0 }, 'Name' => 'אשכול הפיס נתניה' }, { 'ShowsQty' => 24, 'ID' => 1687, 'Hall' => { 'ID' => 1687, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Нетания', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => undef, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', נתניה', 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות העירוני נתניה', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'CityID' => 22, 'Plan2InFlash' => 0, 'Latitude' => undef, 'SeatsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0 }, 'Name' => 'היכל התרבות העירוני נתניה' }, { 'Name' => 'מתנ''ס דורה נתניה', 'Hall' => { 'CityID' => 22, 'IsPseudoHall' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Active' => 1, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' נחום 35', 'Info' => '', 'Name' => 'מתנ''ס דורה נתניה' }, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 12, 'Parking' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 2, 'Latitude' => '32.3009928', 'SeatsAmount' => 424, 'DoorsAmount' => 2, 'Image2Height' => 372, 'PlanInFlash' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Нахум, 35', 'Info' => '', 'Name' => 'Матнас Дора Нетания' }, 'Shelter' => 0, 'Gangways' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Ramp' => 0, 'Pit' => 1, 'Stairs' => 0, 'ID' => 118, 'SeatsOnMap' => 1, 'ImageHeight' => 372, 'Lift' => 0, 'Distance' => 2, 'Longitude' => '34.8598411', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x7400x%u05E0%u05EA%u05E0%u05D9%u05D4x%u05E0%u05D7%u05D5%u05DDx35%2C&UserEarthX=136949&UserEarthY=1189783&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => 'מתנ"ס רמת ידין דורה, נתניה, ישראל', 'Image2Width' => 600, 'RightToLeft' => 1, 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 118 } ], 'Name' => 'נתניה' }, { 'Name' => 'עכו', 'Halls' => [ { 'ID' => 639, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'היכל התרבות החדש עכו', 'Hall' => { 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'RightToLeft' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05D5%u05D3%u05D9%u05D8%u05D5%u05E8%u05D9%u05D5%u05DD%20%u05D0%u05D9%u05D3%u05D9%u05EA%20%u05D5%u05D5%u05DC%u05E4%u05E1%u05D5%u05DF%26psik%3B%20%u05E2%u05DB%u05D5%5Dxx157400x1259349%2C&UserEarthX=157424&UserEarthY=1259310&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => '32.928829, 35.075580', 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'Longitude' => '35.07558', 'SeatsOnMap' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 2, 'Gangways' => 2, 'Ramp' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 639, 'Pit' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Гиборей Синай, 24', 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Зал не дает компенсации опоздавшим.', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут а-хадаш Акко' }, 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Incline' => 2, 'Latitude' => '32.928829', 'SeatsAmount' => 610, 'Cafeteria' => 0, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות החדש עכו', 'Info' => 'תשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, הדלתות האולם ייסגרו עם תחילת האירוע והמאחרים יופנו לשורות האחרונות על פי הנחיות הסדרן ועל בסיס מקום פנוי בלבד.
 • לא יינתן פיצוי בגין איחור לאירוע.', 'Address' => 'רח' גיבורי סיני 24', 'Guide' => '' }, 'Parking' => 3, 'RowsAmount' => 21, 'Plan2InFlash' => 0, 'CityID' => 53, 'IsPseudoHall' => 0, 'PseudoHallID' => 0 } } ], 'ID' => 53 }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 11, 'ID' => 457, 'Name' => 'היכל התרבות עפולה', 'Hall' => { 'Cafeteria' => 2, 'Parking' => 2, 'RowsAmount' => 24, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות עפולה', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, מאחרים יופנו ליציע עליון (שורות: 24-26), ללא אפשרות הושבה בלמקומות שרכשו.
 • איחור של 25 דקות ומעלה לא יאפשר כניסה לאולם.', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' חטיבה תשע 15' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 54, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 4, 'Latitude' => '32.613534', 'SeatsAmount' => 643, 'Incline' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Pit' => 1, 'ID' => 457, 'Stairs' => 0, 'Gangways' => 3, 'Ramp' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Хатива Тейша, 15', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Афула', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места на дальние ряды (24-26), а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Опоздавших на 25 минут и более не пустят в зал.' }, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'RightToLeft' => 1, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => 'https://www.google.com/maps/preview#!q=%D7%97%D7%98%D7%99%D7%91%D7%94+%D7%AA%D7%A9%D7%A2+15%2C+%D7%A2%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%94%2C+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&data=!1m4!1m3!1d4328!2d35.2886096!3d32.6134169!4m15!2m14!1m13!1s0x151c53c5af26e2db%3A0xa8abdb4ab669e59d!3m8!1m3!1d26081603!2d-95.677068!3d37.0625!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m2!3d32.6134195!4d35.2886009', 'GoogleMapAddress' => '32.613534, 35.288414', 'Longitude' => '35.288414', 'Distance' => 2 } } ], 'Name' => 'עפולה', 'ID' => 54 }, { 'ID' => 55, 'Halls' => [ { 'Name' => 'הטרקלין - מתחם תרבות פרדס חנה', 'Hall' => { 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 0, 'Longitude' => '34.981037', 'GoogleMapAddress' => '32.472950, 34.981037', 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 2, 'ID' => 2073, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'а-Траклин — Митхам тарбут Пардес-Хана', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'Дерех Пика' }, 'Shelter' => 0, 'Incline' => 0, 'SeatsAmount' => 220, 'Latitude' => '32.47295', 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'הטרקלין - מתחם תרבות פרדס חנה', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' דרך פיק"א' }, 'Parking' => 3, 'RowsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 55, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0 }, 'ID' => 2073, 'ShowsQty' => 1 }, { 'Hall' => { 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.970051', 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.472264, 34.970051', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D0%u05D5%u05DE%u05E0%u05D5%u05D9%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05D1%u05DE%u05D4%20%u05E2%27%27%u05E9%20%u05DE%u05E9%u05D4%20%u05DE%u05D0%u05D9%u05E8%26psik%3B%20%u05E4%u05E8%u05D3%u05E1%20%u05D7%u05E0%u05D4%20%u05DB%u05E8%u05DB%u05D5%u05E8%5Dxx147409x1208747%2C&UserEarthX=147502&UserEarthY=1208545&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 588, 'Gangways' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. а-Ботним 54', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Центр сценических искусств Пардес-Хана' }, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => '32.472264', 'SeatsAmount' => 411, 'Incline' => 0, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'RowsAmount' => 14, 'Active' => 1, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' הבוטנים 54', 'Name' => 'מרכז אומנויות הבמה פרדס חנה', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 55, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 0 }, 'Name' => 'מרכז אומנויות הבמה פרדס חנה', 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 588 } ], 'Name' => 'פרדס חנה' }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'אולם גולדה פתח תקוה', 'Hall' => { 'SeatsAmount' => 400, 'Latitude' => '32.103528', 'Incline' => 2, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'RowsAmount' => 14, 'Parking' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'אולם גולדה פתח תקוה', 'Address' => 'אריה בראון 3, במתחם תיכון גולדה', 'Guide' => '' }, 'Active' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 8, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'Longitude' => '34.877104', 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '32.103528, 34.877104', 'ID' => 1749, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 2, 'Gangways' => 1, 'Lift' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Зал Гольда Петах-Тиква', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Арие Браун, 3, на территории тихона Гольда' }, 'PlanInFlash' => 0 }, 'ShowsQty' => 12, 'ID' => 1749 }, { 'Name' => 'היכל התרבות פתח תקווה', 'Hall' => { 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => undef, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', פתח תקווה', 'MapaLink' => '', 'ID' => 1791, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 0, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Петах-Тиква' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => undef, 'SeatsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות פתח תקווה', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 8, 'IsPseudoHall' => 1, 'Plan2InFlash' => 0 }, 'ID' => 1791, 'ShowsQty' => 29 }, { 'Hall' => { 'Distance' => 0, 'Longitude' => '34.8706162', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x7900x%u05E4%u05EA%u05D7%20%u05EA%u05E7%u05D5%u05D5%u05D4x%u05E9%u05DE%u05D5%u05D0%u05DC%20%u05D4%u05E0%u05D2%u05D9%u05D3x8%2C&UserEarthX=140641&UserEarthY=1167624&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => 'שמואל הנגיד 7, פתח תקוה', 'Image2Width' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Клуб а-Гула Петах-Тиква', 'Info' => '', 'Address' => 'Ул. Шмуэль а-Нагид, 7', 'Guide' => '' }, 'Shelter' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 2, 'Pit' => 1, 'Stairs' => 0, 'ID' => 855, 'SeatsOnMap' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 2, 'Incline' => 1, 'SeatsAmount' => 200, 'Latitude' => '32.1893661', 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 8, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Kasher' => 1, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'מועדון הגולה פתח תקווה', 'Address' => 'רח' שמואל הנגיד 7', 'Guide' => '' }, 'Parking' => 3, 'RowsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 2 }, 'Name' => 'מועדון הגולה פתח תקווה', 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 855 }, { 'ShowsQty' => 3, 'ID' => 79, 'Hall' => { 'Incline' => 1, 'SeatsAmount' => 364, 'Latitude' => '32.087587', 'DoorsAmount' => 2, 'Image2Height' => 714, 'He' => { 'Address' => 'העלייה השנייה 1 (בניין העירייה)', 'Guide' => '', 'Name' => 'שרת פתח תקווה', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'Parking' => 4, 'RowsAmount' => 20, 'Cafeteria' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 8, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 2, 'Longitude' => '34.888287', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E2%u05D9%u05E8%u05D9%u05D9%u05EA%20%u05E4%u05EA%u05D7%20%u05EA%u05E7%u05D5%u05D5%u05D4%26psik%3B%20%u05E4%u05EA%u05D7%20%u05EA%u05E7%u05D5%u05D5%u05D4%5Dxx139609x1166077%2C&UserEarthX=139384&UserEarthY=1166089&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => '32.087587, 34.888287', 'Image2Width' => 600, 'ImageWidth' => 600, 'Ramp' => 1, 'Gangways' => 2, 'ID' => 79, 'Stairs' => 2, 'Pit' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 2, 'ImageHeight' => 714, 'PlanInFlash' => 1, 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. а-Алия а-Шния 1 (в здании муниципалитета)', 'Name' => 'Шарет Петах-Тиква', 'Info' => '' } }, 'Name' => 'שרת פתח תקווה' }, { 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 2048, 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Incline' => 2, 'SeatsAmount' => 313, 'Latitude' => '32.096741', 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' האחים בכר 3', 'Name' => 'תיאטרון המסילה - פתח תקווה', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 13, 'Parking' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'CityID' => 8, 'IsPseudoHall' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'RightToLeft' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.096741, 34.880191', 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'Longitude' => '34.880191', 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ramp' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'Pit' => 0, 'ID' => 2048, 'Stairs' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. а-Ахим Бахар, 3', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Театр а-Месиля -Петах-Тиква' } }, 'Name' => 'תיאטרון המסילה - פתח תקווה' } ], 'Name' => 'פתח תקווה', 'ID' => 8 }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 4, 'ID' => 374, 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 4, 'Image2Height' => 449, 'Incline' => 2, 'Latitude' => '32.275292', 'SeatsAmount' => 396, 'Cafeteria' => 0, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס קדימה‏‎', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'שד' יצחק בן צבי 61' }, 'Parking' => 2, 'RowsAmount' => 15, 'Plan2InFlash' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 23, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.275292, 34.911003', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E7%u05D3%u05D9%u05DE%u05D4%5Dxx141829x1186892%2C&UserEarthX=141851&UserEarthY=1186815&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Image2Width' => 600, 'Distance' => 2, 'Longitude' => '34.911003', 'SeatsOnMap' => 1, 'ImageHeight' => 449, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 2, 'Ramp' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'ID' => 374, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Матнас Кадима', 'Address' => 'пр. Ицхак Бен Цви 61', 'Guide' => '' }, 'Shelter' => 0 }, 'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס קדימה‏‎' } ], 'Name' => 'קדימה', 'ID' => 23 }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 15, 'ID' => 175, 'Hall' => { 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'RightToLeft' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.867439, 34.801411', 'MapaLink' => 'https://www.google.co.il/maps/place/%D7%94%D7%92%D7%91%D7%A2%D7%94+%D7%91%D7%91%D7%A8%D7%A0%D7%A8%E2%80%AD/@31.8708953,34.801949,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1502b764f6bd7259:0x2dd9e273d003509d!8m2!3d31.8708953!4d34.8041377', 'Image2Width' => 600, 'Distance' => 2, 'Longitude' => '34.801411', 'SeatsOnMap' => 1, 'ImageHeight' => 542, 'Lift' => 2, 'Gangways' => 3, 'ImageWidth' => 600, 'Ramp' => 2, 'Pit' => 1, 'ID' => 175, 'Stairs' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'киббуц Гиват-Бренер', 'Name' => 'Концертный зал Гиват-Бренер', 'Info' => '' }, 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 4, 'Image2Height' => 542, 'Incline' => 2, 'SeatsAmount' => 664, 'Latitude' => '31.867439', 'Cafeteria' => 2, 'Active' => 1, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'אולם המופעים גבעת ברנר', 'Address' => 'קיבוץ גבעת ברנר', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 20, 'Parking' => 3, 'Plan2InFlash' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 66, 'PseudoHallID' => 0 }, 'Name' => 'אולם המופעים גבעת ברנר' } ], 'Name' => 'קיבוץ גבעת ברנר', 'ID' => 66 }, { 'Name' => 'קיבוץ גן שמואל', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 7, 'ID' => 312, 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => '32.452967, 34.952124', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05D5%u05DC%u05DD%20%u05DE%u05D5%u05E4%u05E2%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D2%u05DF%20%u05E9%u05DE%u05D5%u05D0%u05DC%5Dxx145737x1206570%2C&UserEarthX=145638&UserEarthY=1206485&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Image2Width' => 600, 'Distance' => 2, 'Longitude' => '34.952124', 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'RightToLeft' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'Д.Н. Хэфер', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Минаше в Ган-Шмуэль', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места в зале, а не в соответствии с приобретенными билетами' }, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 333, 'Ramp' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Gangways' => 3, 'ID' => 312, 'Stairs' => 2, 'Pit' => 1, 'DoorsAmount' => 4, 'Image2Height' => 333, 'Incline' => 2, 'Latitude' => '32.452967', 'SeatsAmount' => 842, 'Plan2InFlash' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 87, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ד.נ. חפר', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו למקומות הישיבה הפנויים בהיכל.', 'Name' => 'היכל התרבות מנשה בגן שמואל' }, 'Active' => 1, 'Parking' => 3, 'RowsAmount' => 28 }, 'Name' => 'היכל התרבות מנשה בגן שמואל' } ], 'ID' => 87 }, { 'Name' => 'קיבוץ יגור', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Longitude' => '35.07404', 'Distance' => 2, 'Image2Width' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.742992, 35.074040', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D9%u05D3%20%u05DC%u05DE%u05D2%u05D9%u05E0%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D9%u05D2%u05D5%u05E8%5Dxx157217x1238699%2C&UserEarthX=157053&UserEarthY=1238747&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'RightToLeft' => 1, 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Address' => 'Киббуц Ягур', 'Guide' => '', 'Name' => 'Яд ле-Магиним Ягур', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на крайние незанятые места, а не в соответствии с приобретенными билетами.' }, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Stairs' => 1, 'Pit' => 1, 'ID' => 203, 'Gangways' => 4, 'Ramp' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Latitude' => '32.742992', 'SeatsAmount' => 1016, 'Incline' => 2, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 4, 'PseudoHallID' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 72, 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 3, 'RowsAmount' => 19, 'Active' => 1, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו למקומות הפנויים בצדדים ואין להקים את היושבים בכדי להגיע למקומם במהלך המופע.', 'Name' => 'יד למגינים יגור', 'Address' => 'קיבוץ יגור', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 2 }, 'Name' => 'יד למגינים יגור', 'ID' => 203, 'ShowsQty' => 16 } ], 'ID' => 72 }, { 'Name' => 'קיבוץ יפעת', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'ImageWidth' => 600, 'Ramp' => 2, 'Gangways' => 1, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'ID' => 550, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 2, 'ImageHeight' => 515, 'PlanInFlash' => 1, 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'Израэльская долина, Киббуц Ифат', 'Guide' => '', 'Name' => 'Концертный зал Ифат', 'Info' => '' }, 'RightToLeft' => 1, 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 0, 'Longitude' => '35.223953', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x0134x%u05D9%u05E4%u05E2%u05EAxx%2C&UserEarthX=171197&UserEarthY=1231400&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => '32.675299, 35.223953', 'Image2Width' => 600, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'עמק יזרעאל, קיבוץ יפעת', 'Info' => '', 'Name' => 'אולם המופעים יפעת' }, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'Parking' => 2, 'RowsAmount' => 19, 'Cafeteria' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 118, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Incline' => 0, 'SeatsAmount' => 696, 'Latitude' => '32.675299', 'DoorsAmount' => 3, 'Image2Height' => 515 }, 'Name' => 'אולם המופעים יפעת', 'ShowsQty' => 11, 'ID' => 550 } ], 'ID' => 118 }, { 'ID' => 142, 'Halls' => [ { 'ID' => 739, 'ShowsQty' => 3, 'Name' => 'בן-ציון כינרת', 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'Киббуц Кинерет', 'Info' => '', 'Name' => 'Бен-Цион Кинерет' }, 'PlanInFlash' => 1, 'Pit' => 0, 'ID' => 739, 'Stairs' => 0, 'Ramp' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 645, 'SeatsOnMap' => 1, 'Longitude' => '35.565242', 'Distance' => 2, 'Image2Width' => 600, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05D1%u05DF%20%u05E6%u05D9%u05D5%u05DF%26psik%3B%20%u05DB%u05D9%u05E0%u05E8%u05EA%20%u05E7%u05D1%u05D5%u05E6%u05D4%5Dxx203131x1235479%2C&UserEarthX=203050&UserEarthY=1235577&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => 'אולם בן ציון - קיבוץ כנרת, כנרת, ישראל', 'RightToLeft' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 142, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Parking' => 0, 'RowsAmount' => 26, 'He' => { 'Address' => 'קיבוץ כינרת', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'בן-ציון כינרת' }, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 791, 'Latitude' => '32.723787', 'Incline' => 0, 'Image2Height' => 645, 'DoorsAmount' => 0 } } ], 'Name' => 'קיבוץ כינרת' }, { 'ID' => 69, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 1092, 'Name' => 'הספריה העירונית קריית אונו', 'Hall' => { 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'Ул. а-Меясдим 5', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Городская библиотека Кирьят Оно' }, 'Shelter' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 2, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1092, 'GoogleMapAddress' => 'המייסדים 5, קרית אונו', 'MapaLink' => 'http://goo.gl/maps/xR02w', 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'Longitude' => '34.8579287', 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'CityID' => 69, 'IsPseudoHall' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' המייסדים 5', 'Guide' => '', 'Name' => 'הספריה העירונית קריית אונו', 'Info' => '' }, 'Parking' => 2, 'RowsAmount' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Incline' => 0, 'Latitude' => '32.0563564', 'SeatsAmount' => 120 } }, { 'ShowsQty' => 10, 'ID' => 1546, 'Hall' => { 'Shelter' => 2, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Арт-подвал Кирьят-Оно', 'Address' => 'ул. Шломо а-Мелех, 38', 'Guide' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Stairs' => 2, 'Pit' => 0, 'ID' => 1546, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 1, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Longitude' => '34.862965', 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.054894, 34.862965', 'MapaLink' => '', 'RightToLeft' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 69, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 2, 'RowsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מרתף אמנותי קרית אונו', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' שלומו המלך 38' }, 'Active' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 28, 'Latitude' => '32.054894', 'Incline' => 0, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0 }, 'Name' => 'מרתף אמנותי קרית אונו' } ], 'Name' => 'קרית אונו' }, { 'ID' => 39, 'Name' => 'קרית גת', 'Halls' => [ { 'ID' => 655, 'ShowsQty' => 8, 'Name' => 'היכל התרבות קרית גת', 'Hall' => { 'RowsAmount' => 21, 'Parking' => 0, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות קרית גת', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'שד' העצמאות 1' }, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 39, 'Plan2InFlash' => 0, 'Latitude' => '31.609598', 'SeatsAmount' => 626, 'Incline' => 0, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 655, 'Pit' => 0, 'Ramp' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Кирьят-Гат', 'Address' => 'пр. а-Ацмаут 1', 'Guide' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 0, 'Longitude' => '34.775479', 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x2630x%u05E7%u05E8%u05D9%u05EA%20%u05D2%u05EAx%u05E9%u05D1%u05D8%u05D9%20%u05D9%u05E9%u05E8%u05D0%u05DCx%2C&UserEarthX=128328&UserEarthY=1113867&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => '31.609598, 34.775479' } } ] }, { 'Name' => 'קרית מוצקין', 'Halls' => [ { 'Name' => 'אמפי חי פארק קריית מוצקין', 'Hall' => { 'Image2Width' => 600, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '32.846411, 35.081256', 'Longitude' => '35.081256', 'Distance' => 4, 'Mazgan' => 0, 'MainHallID' => undef, 'RightToLeft' => 1, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. а-Хашмонаим, 79', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Амфитеатр Кирьят Моцкин' }, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'ImageHeight' => 326, 'Lift' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 1925, 'Stairs' => 2, 'Pit' => 1, 'Gangways' => 4, 'ImageWidth' => 600, 'Ramp' => 0, 'Image2Height' => 326, 'DoorsAmount' => 9, 'Latitude' => '32.846411', 'SeatsAmount' => 2537, 'Incline' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 59, 'Cafeteria' => 2, 'RowsAmount' => 26, 'Parking' => 3, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'אמפי חי פארק קריית מוצקין', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' החשמונאים 79' } }, 'ID' => 1925, 'ShowsQty' => 1 }, { 'ShowsQty' => 4, 'ID' => 849, 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 403, 'Incline' => 0, 'Latitude' => '32.841732', 'SeatsAmount' => 196, 'Plan2InFlash' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 59, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Name' => 'אשכול הפיס קריית מוצקין', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' דקר 11', 'Guide' => '' }, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 9, 'Parking' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.841732, 35.083536', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8200x%u05E7%u05E8%u05D9%u05EA%20%u05DE%u05D5%u05E6%u05E7%u05D9%u05DFx%u05D3%u05E7%u05E8x11%2C&UserEarthX=158158&UserEarthY=1249645&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Image2Width' => 600, 'Distance' => 0, 'Longitude' => '35.083536', 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Дакар 11', 'Guide' => '', 'Name' => 'Эшколь а-Пайс Кирьят-Моцкин', 'Info' => '' }, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 403, 'Ramp' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Gangways' => 0, 'ID' => 849, 'Pit' => 1, 'Stairs' => 0 }, 'Name' => 'אשכול הפיס קריית מוצקין' }, { 'Hall' => { 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Театрон Кирьят-Моцкин' }, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ramp' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'Pit' => 0, 'ID' => 1683, 'Stairs' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => ', קרית מוצקין', 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'Longitude' => undef, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'CityID' => 59, 'IsPseudoHall' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'היכל התיאטרון קריית מוצקין', 'Info' => '' }, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Incline' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Latitude' => undef }, 'Name' => 'היכל התיאטרון קריית מוצקין', 'ID' => 1683, 'ShowsQty' => 32 } ], 'ID' => 59 }, { 'ID' => 162, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 885, 'Hall' => { 'PlanInFlash' => 1, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Матнас Кирьят-Малахи', 'Guide' => '', 'Address' => 'пр. Бен-Гурион 38' }, 'Shelter' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Ramp' => 2, 'Stairs' => 0, 'ID' => 885, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'ImageHeight' => 461, 'Lift' => 0, 'Distance' => 0, 'Longitude' => '34.746996', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x1034x%u05E7%u05E8%u05D9%u05EA%20%u05DE%u05DC%u05D0%u05DB%u05D9x%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D3%u05D5%u05D3%20%u05D1%u05DF%20%u05D2%u05D5%u05E8%u05D9%u05D5%u05DFx38%2C&UserEarthX=125762&UserEarthY=1126494&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => 'מתנ"ס קרית מלאכי', 'Image2Width' => 600, 'RightToLeft' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 162, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Active' => 1, 'He' => { 'Address' => 'שד' בן גוריון 38', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'מתנ''ס קרית מלאכי' }, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 2, 'RowsAmount' => 18, 'Cafeteria' => 1, 'Incline' => 2, 'Latitude' => '31.730202', 'SeatsAmount' => 397, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 461 }, 'Name' => 'מתנ''ס קרית מלאכי' } ], 'Name' => 'קרית מלאכי' }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות העירוני ראש-העין', 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 2, 'Gangways' => 0, 'ID' => 1854, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут а-ирони Рош а-Айн', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места, а не в соответствии с приобретенными билетами
 • Дети младше 2-х лет в зал не допускаются.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски.', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Мербад а-ксамим 10' }, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '32.097760, 34.946771', 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'Longitude' => '34.946771', 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות העירוני ראש-העין', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו לכניסת מאחרים, הישיבה על בסיס מקום פנוי.
 • לילדים מתחת לגיל שנתיים לא תותר כניסה למופעים.
 • לא תתאפשר כניסה לעגלות.', 'Address' => 'רח' מרבד הקסמים 10', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 19, 'Parking' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'CityID' => 24, 'IsPseudoHall' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Incline' => 0, 'SeatsAmount' => 608, 'Latitude' => '32.09776' }, 'ShowsQty' => 6, 'ID' => 1854 }, { 'Name' => 'קונסרבטוריון ראש-העין - אולם סימפוניה', 'Hall' => { 'Distance' => 0, 'Longitude' => '34.9442', 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '32.097891, 34.944200', 'Image2Width' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Захария Моше 9', 'Guide' => '', 'Name' => 'Консерватория Рош а-Айн — Зал Симфония', 'Info' => '' }, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 2, 'Gangways' => 0, 'ID' => 1975, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Incline' => 0, 'Latitude' => '32.097891', 'SeatsAmount' => 207, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'CityID' => 24, 'IsPseudoHall' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'CombinedName' => 'Концерты Консерватория Рош а-Айн — Зал Симфония', 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Name' => 'קונסרבטוריון ראש-העין - אולם סימפוניה', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' זכריה משה 9', 'Guide' => '' }, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 14, 'Parking' => 3, 'Cafeteria' => 0 }, 'ID' => 1975, 'ShowsQty' => 1 } ], 'Name' => 'ראש העין', 'ID' => 24 }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 461, 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Incline' => 0, 'SeatsAmount' => 100, 'Latitude' => '31.9636516', 'Cafeteria' => 0, 'Active' => 1, 'He' => { 'Name' => 'בית העם ראשון לציון', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' זד"ל 3' }, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 4, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 0, 'MainHallID' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'זד"ל 3, ראשון לציון', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8300x%u05E8%u05D0%u05E9%u05D5%u05DF%20%u05DC%u05E6%u05D9%u05D5%u05DFx%u05D6%u05D3%27%27%u05DCx3%2C&UserEarthX=131707&UserEarthY=1152353&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'Longitude' => '34.8050549', 'SeatsOnMap' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 0, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 461, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Задаль, 3', 'Name' => 'Бейт а-Ам Ришон ле-Цион', 'Info' => '' }, 'Shelter' => 0 }, 'Name' => 'בית העם ראשון לציון' }, { 'ID' => 71, 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'בית יד לבנים ראשון לציון', 'Hall' => { 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 0, 'RowsAmount' => 8, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'בית יד לבנים ראשון לציון', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' אחד העם 20' }, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 4, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Height' => 445, 'DoorsAmount' => 2, 'SeatsAmount' => 249, 'Latitude' => '31.9618807', 'Incline' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 445, 'SeatsOnMap' => 1, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 1, 'ID' => 71, 'Ramp' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Gangways' => 2, 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Яд ле-Баним Ришон ле-Цион', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Ахад а-Ам, 20', 'Guide' => '' }, 'PlanInFlash' => 1, 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Width' => 600, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8300x%u05E8%u05D0%u05E9%u05D5%u05DF%20%u05DC%u05E6%u05D9%u05D5%u05DFx%u05D0%u05D7%u05D3%20%u05D4%u05E2%u05DDx20%2C&UserEarthX=131936&UserEarthY=1152179&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => 'בית יד לבנים, ראשון לציון, ישראל', 'Longitude' => '34.8073574', 'Distance' => 2 } }, { 'Name' => 'היכל מאיר ניצן לתרבות ולאמנות ראשון לציון', 'Hall' => { 'RightToLeft' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 0, 'Distance' => 0, 'Longitude' => undef, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => ', ראשון לציון', 'Image2Width' => 0, 'Ramp' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1700, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль Меир ле-Тарбут Ришон ле-Цион', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'Incline' => 0, 'Latitude' => undef, 'SeatsAmount' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'היכל מאיר ניצן לתרבות ולאמנות ראשון לציון', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'CityID' => 4, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0 }, 'ShowsQty' => 33, 'ID' => 1700 }, { 'Hall' => { 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'RightToLeft' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8300x%u05E8%u05D0%u05E9%u05D5%u05DF%20%u05DC%u05E6%u05D9%u05D5%u05DFx%u05E8%u05D5%u05D8%u05E9%u05D9%u05DC%u05D3x60%2C&UserEarthX=131190&UserEarthY=1152386&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => '31.964426, 34.799322', 'Image2Width' => 600, 'Distance' => 2, 'Longitude' => '34.799322', 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 1, 'ImageHeight' => 598, 'Ramp' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Gangways' => 2, 'Pit' => 1, 'ID' => 68, 'Stairs' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Ротшильд, 60, угол ул. Жаботински', 'Guide' => '', 'Name' => 'Мофет Ришон ле-Цион', 'Info' => '' }, 'DoorsAmount' => 2, 'Image2Height' => 598, 'Incline' => 2, 'SeatsAmount' => 362, 'Latitude' => '31.964426', 'Cafeteria' => 1, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'מופ''ת ראשון לציון', 'Address' => 'רח' רוטשילד 60, פינת ז'בוטינסקי', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'Parking' => 2, 'RowsAmount' => 16, 'Plan2InFlash' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 4, 'PseudoHallID' => 0 }, 'Name' => 'מופ''ת ראשון לציון', 'ID' => 68, 'ShowsQty' => 9 }, { 'ID' => 1702, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Incline' => 0, 'Latitude' => undef, 'SeatsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'CityID' => 4, 'IsPseudoHall' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'סינמה סיטי ראשון לציון', 'Info' => '' }, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', ראשון לציון', 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'Longitude' => undef, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Синема-Сити Ришон ле-Цион', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ramp' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1702, 'Pit' => 0 }, 'Name' => 'סינמה סיטי ראשון לציון' }, { 'Name' => 'קניון הזהב', 'Hall' => { 'SeatsAmount' => 500, 'Latitude' => '31.990631', 'Incline' => 0, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 4, 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 2, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Info' => 'ניתן להכניס מהכניסות פריז ולונדון', 'Name' => 'קניון הזהב', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' דוד סחרוב 21, קומה 2' }, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => '34.774815', 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '31.990631, 34.774815', 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Каньон а-Заав', 'Info' => 'Войти можно через входы Париж и Лондон', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Давид Сахаров, 21, второй этаж' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'ID' => 2086, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 2, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsOnMap' => 0 }, 'ID' => 2086, 'ShowsQty' => 1 } ], 'Name' => 'ראשון לציון', 'ID' => 4 }, { 'ID' => 25, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 3, 'ID' => 1499, 'Hall' => { 'Longitude' => '34.816013', 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.887033, 34.816013', 'MapaLink' => '', 'RightToLeft' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 2, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Абарбанель, 7', 'Guide' => '', 'Name' => 'Аудиториум центра еврейского наследия Йемена и общин Израиля', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1499, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 2, 'Gangways' => 1, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Latitude' => '31.887033', 'SeatsAmount' => 248, 'Incline' => 0, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 25, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 8, 'Parking' => 3, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' אברבנאל 7', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'אודיטוריום מרכז מורשת יהדות תימן וקהילות ישראל' }, 'Active' => 1, 'Cafeteria' => 1 }, 'Name' => 'אודיטוריום מרכז מורשת יהדות תימן וקהילות ישראל' }, { 'ShowsQty' => 24, 'ID' => 2024, 'Hall' => { 'Incline' => 2, 'SeatsAmount' => 781, 'Latitude' => '31.896544', 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Name' => 'בית העם רחובות - היכל התרבות רחובות', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו ליציע על בסיס מקום פנוי ויתפסו את מקומותיהם רק בהפסקה, במידה ויש.
 • הכניסה להיכל היא מגיל שנתיים ומעלה בלבד!
 • לא ניתן להכניס עגלות.', 'Address' => 'רח' יעקוב 48', 'Guide' => '' }, 'RowsAmount' => 23, 'Parking' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 25, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'Distance' => 0, 'Longitude' => '34.816659', 'GoogleMapAddress' => '31.896544, 34.816659', 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'Gangways' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 2, 'Pit' => 0, 'ID' => 2024, 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места на балконе, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Если есть антракт, во время него можно пересесть на приобретенные места.
 • Дети младше 2-х лет в зал не допускаются.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски.', 'Name' => 'Бейт а-ам — Гехаль а-Тарбут Реховот', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Яаков 48' }, 'Shelter' => 0 }, 'Name' => 'בית העם רחובות - היכל התרבות רחובות' }, { 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', רחובות', 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'Longitude' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1698, 'Pit' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Исследовательский центр Вайцман Реховот' }, 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Incline' => 0, 'Latitude' => undef, 'SeatsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מכון ויצמן למדע רחובות', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Parking' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'CityID' => 25, 'PseudoHallID' => 0 }, 'Name' => 'מכון ויצמן למדע רחובות', 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 1698 } ], 'Name' => 'רחובות' }, { 'ID' => 26, 'Halls' => [ { 'ID' => 582, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'היכל התרבות רמלה', 'Hall' => { 'Incline' => 2, 'SeatsAmount' => 625, 'Latitude' => '31.9300851', 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 470, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'שד' חיים ויצמן 9', 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות רמלה' }, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 19, 'Parking' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'CityID' => 26, 'IsPseudoHall' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 0, 'Longitude' => '34.8663685', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05E8%u05DE%u05DC%u05D4%5Dxx137414x1148472%2C&UserEarthX=137487&UserEarthY=1148619&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => 'חיים ויצמן 9, רמלה', 'Image2Width' => 600, 'Ramp' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Gangways' => 0, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'ID' => 582, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 470, 'PlanInFlash' => 1, 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'Пр. Вайцман, 9', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Рамле', 'Info' => '' } } } ], 'Name' => 'רמלה' }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 27, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'RowsAmount' => 16, 'Parking' => 4, 'Active' => 1, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' היצירה 3', 'Name' => 'תיאטרון היהלום רמת גן', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו למקומות פנויים, לא יישמרו מקומות לאחר תחילת המופע.' }, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Latitude' => '32.08488', 'SeatsAmount' => 550, 'Incline' => 2, 'Image2Height' => 536, 'DoorsAmount' => 6, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр а-Яалом Рамат-Ган', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места. Места в соответствии с приобретенными билетами за опоздавшими не сохраняются.', 'Guide' => '', 'Address' => 'район Биржи, ул. Ецира, 3' }, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Stairs' => 2, 'ID' => 186, 'Pit' => 1, 'Gangways' => 2, 'Ramp' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'ImageHeight' => 536, 'Lift' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Longitude' => '34.802498', 'Distance' => 2, 'Image2Width' => 600, 'GoogleMapAddress' => '32.084880, 34.802498', 'MapaLink' => 'https://maps.google.co.il/maps?q=%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%94%D7%99%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9D,+%D7%A8%D7%9E%D7%AA+%D7%92%D7%9F&hl=iw&ie=UTF8&ll=32.084111,34.804419&spn=0.007654,0.014259&sll=31.769012,35.215706&sspn=0.00768,0.014259&oq=%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%94%D7%99%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9D&hq=%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%94%D7%99%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9D,+%D7%A8%D7%9E%D7%AA+%D7%92%D7%9F&t=m&z=17', 'RightToLeft' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2 }, 'Name' => 'תיאטרון היהלום רמת גן', 'ID' => 186, 'ShowsQty' => 18 }, { 'Name' => 'תיאטרון רמת ג', 'Hall' => { 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Театр Рамат-Ган', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'Shelter' => 0, 'Gangways' => 0, 'Ramp' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'ID' => 1695, 'SeatsOnMap' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'Distance' => 0, 'Longitude' => undef, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => ', רמת גן', 'Image2Width' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 0, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'CityID' => 27, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'He' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון רמת ג' }, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'Latitude' => undef, 'SeatsAmount' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0 }, 'ShowsQty' => 3, 'ID' => 1695 } ], 'Name' => 'רמת גן', 'ID' => 27 }, { 'Name' => 'רמת השרון', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 15, 'ID' => 1692, 'Hall' => { 'Distance' => 0, 'Longitude' => undef, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => ', רמת השרון', 'Image2Width' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Синема Сити Глилот Рамат а-Шарон', 'Info' => '' }, 'Ramp' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'ID' => 1692, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Incline' => 0, 'Latitude' => undef, 'SeatsAmount' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'CityID' => 28, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'סינמה סיטי גלילות רמת השרון' }, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'Cafeteria' => 0 }, 'Name' => 'סינמה סיטי גלילות רמת השרון' } ], 'ID' => 28 }, { 'Name' => 'רעננה', 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות בית יד לבנים רעננה', 'Hall' => { 'Longitude' => undef, 'Distance' => 2, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8700x%u05E8%u05E2%u05E0%u05E0%u05D4x%u05D0%u05D7%u05D5%u05D6%u05D4x147%2C&UserEarthX=138055&UserEarthY=1176458&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => 'אחוזה 147, רעננה', 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Гехал а-Тарбут Бейт яд ле-Баним Раанана', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Ахуза, 147' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Stairs' => 2, 'Pit' => 0, 'ID' => 180, 'Ramp' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 2, 'Lift' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'SeatsAmount' => 310, 'Latitude' => undef, 'Incline' => 2, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 29, 'IsPseudoHall' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 13, 'Parking' => 2, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות בית יד לבנים רעננה', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' אחוזה 147', 'Guide' => '' }, 'Active' => 1, 'Cafeteria' => 2 }, 'ID' => 180, 'ShowsQty' => 13 }, { 'Hall' => { 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => ', רעננה', 'Longitude' => undef, 'Distance' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Центр сценических искусств Раанана', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 1691, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 0, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => undef, 'SeatsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 29, 'IsPseudoHall' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'Active' => 1, 'He' => { 'Name' => 'המשכן למוסיקה ואמנויות רעננה', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'Kasher' => 0 }, 'Name' => 'המשכן למוסיקה ואמנויות רעננה', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1691 }, { 'ID' => 1689, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'RightToLeft' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 0, 'Longitude' => undef, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => ', רעננה', 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'ID' => 1689, 'Ramp' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Кинотеатр Лев Раанана', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => undef, 'SeatsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'קולנוע לב רעננה' }, 'Active' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 29, 'IsPseudoHall' => 1, 'Plan2InFlash' => 0 }, 'Name' => 'קולנוע לב רעננה' } ], 'ID' => 29 }, { 'Name' => 'שוהם', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'ID' => 491, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'Ramp' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 1, 'ImageHeight' => 697, 'SeatsOnMap' => 1, 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'пр. Эмек Аялон 47, угол ул. а-Хошен', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Аудиториум Шоам' }, 'PlanInFlash' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.945533', 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 600, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D0%u05D5%u05DE%u05E0%u05D5%u05D9%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05D1%u05DE%u05D4%20%u05E2%27%27%u05E9%20%u05E1%u05D9%u05DE%u05D9%20%u05D5%u05D9%u05E6%u05D7%u05E7%20%u05D1%u05DF%20%u05D8%u05D0%u05D8%u05D0%26psik%3B%20%u05E9%u05D5%u05D4%u05DD%5Dxx144993x1156324%2C&UserEarthX=145024&UserEarthY=1156302&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => '31.999840, 34.945533', 'Parking' => 3, 'RowsAmount' => 21, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'שד' עמק איילון 47, פינת רח' החושן', 'Name' => 'אודיטוריום שהם', 'Info' => '' }, 'Active' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 71, 'Plan2InFlash' => 1, 'Latitude' => '31.99984', 'SeatsAmount' => 511, 'Incline' => 0, 'Image2Height' => 697, 'DoorsAmount' => 0 }, 'Name' => 'אודיטוריום שהם', 'ShowsQty' => 5, 'ID' => 491 } ], 'ID' => 71 }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'אודיטוריום רוזין תל אביב', 'Hall' => { 'Incline' => 0, 'SeatsAmount' => 364, 'Latitude' => '32.1269413', 'DoorsAmount' => 4, 'Image2Height' => 405, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' דרזנר 2 א' רמת אביב ג'', 'Guide' => '', 'Name' => 'אודיטוריום רוזין תל אביב', 'Info' => '' }, 'Parking' => 2, 'RowsAmount' => 12, 'Cafeteria' => 2, 'Distance' => 2, 'Longitude' => '34.8039627', 'GoogleMapAddress' => 'מתנ"ס רוזין, תל אביב יפו, ישראל', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D9%u05D7%u05D9%u05D0%u05DC%20%u05D3%u05D1%20%u05D3%u05E8%u05D6%u05E0%u05E8x2%2C&UserEarthX=131821&UserEarthY=1170489&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Image2Width' => 600, 'RightToLeft' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Ru' => { 'Name' => 'Аудиториум Розин Тель-Авив', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Дразнер, 2 «алеф», Рамат Авив Гимель', 'Guide' => '' }, 'Shelter' => 0, 'Gangways' => 2, 'Ramp' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Pit' => 1, 'ID' => 264, 'Stairs' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'ImageHeight' => 405, 'Lift' => 0 }, 'ID' => 264, 'ShowsQty' => 4 }, { 'ShowsQty' => 5, 'ID' => 471, 'Hall' => { 'Incline' => 2, 'SeatsAmount' => 1161, 'Latitude' => '32.11062', 'DoorsAmount' => 4, 'Image2Height' => 888, 'CityID' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'He' => { 'Info' => 'בכניסה למתחם אוניברסיטת תל אביב חובה להציג תעודה מזהה.', 'Name' => 'אוניברסיטת תל-אביב - אודיטוריום ע''ש סמולרש', 'Guide' => '', 'Address' => 'ד"ר ג'ורג' וייז' }, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'Parking' => 4, 'RowsAmount' => 29, 'Cafeteria' => 2, 'Distance' => 2, 'Longitude' => '34.803364', 'GoogleMapAddress' => '32.110620, 34.803364', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05D5%u05DC%u05DD%20%u05E1%u05DE%u05D5%u05DC%u05E8%u05E9%26psik%3B%20%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5%5Dxx131693x1168635%2C&UserEarthX=131630&UserEarthY=1168600&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Image2Width' => 600, 'RightToLeft' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. д-р Джордж Вайс, ворота 4', 'Name' => 'Тель-Авивский университет — Аудиториум «Смоларш»', 'Info' => 'При входе на территорию Тель-Авивского университета необходимо показать документ, удостоверяющий личность.' }, 'ImageWidth' => 600, 'Ramp' => 2, 'Gangways' => 4, 'ID' => 471, 'Stairs' => 2, 'Pit' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 2, 'ImageHeight' => 888 }, 'Name' => 'אוניברסיטת תל-אביב - אודיטוריום ע''ש סמולרש' }, { 'Name' => 'אמפיתאטרון עזריאלי תל אביב', 'Hall' => { 'ImageWidth' => 600, 'Ramp' => 2, 'Gangways' => 2, 'Pit' => 1, 'ID' => 51, 'Stairs' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 2, 'ImageHeight' => 495, 'PlanInFlash' => 1, 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Амфитеатр Мерказ Азриэли Тель-Авив', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'Угол дерех Менахем Бегин (Дерех Петах-Тиква) и Гиват а-Тахмошет, торговый центр Азриели' }, 'RightToLeft' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 1, 'Distance' => 2, 'Longitude' => '34.79187', 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '32.074643, 34.791870', 'Image2Width' => 600, 'He' => { 'Address' => 'פינת גבעת התחמושת ודרך מנחם בגין (דרך פתח תקוה)', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'אמפיתאטרון עזריאלי תל אביב' }, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 13, 'Parking' => 4, 'Cafeteria' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Incline' => 2, 'SeatsAmount' => 404, 'Latitude' => '32.074643', 'DoorsAmount' => 3, 'Image2Height' => 495 }, 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 51 }, { 'ID' => 1608, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Менахем Бегин, 98', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Школа актерского мастерства Анат Бразилай Тель-Авив' }, 'Shelter' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 1, 'ID' => 1608, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '32.069364, 34.788062', 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'Longitude' => '34.788062', 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'CityID' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Active' => 1, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' מנחם בגין 98', 'Name' => 'ביה"ס למשחק של ענת ברזילאי תל אביב', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Parking' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Incline' => 0, 'SeatsAmount' => 49, 'Latitude' => '32.069364' }, 'Name' => 'ביה"ס למשחק של ענת ברזילאי תל אביב' }, { 'Name' => 'בית הבאר - תל אביב', 'Hall' => { 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'Дерех Шломо, 6', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Бейт а-Бар — Тель-Авив' }, 'Shelter' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 1, 'Pit' => 0, 'ID' => 1948, 'Stairs' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '32.054537, 34.760635', 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'Longitude' => '34.760635', 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Active' => 1, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'דרך שלמה 6', 'Info' => '', 'Name' => 'בית הבאר - תל אביב' }, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 4, 'RowsAmount' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Incline' => 0, 'Latitude' => '32.054537', 'SeatsAmount' => 30 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1948 }, { 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'Parking' => 4, 'RowsAmount' => 25, 'Active' => 1, 'He' => { 'Name' => 'בית החייל תל אביב', 'Info' => 'יש לקחת בחשבון שבמקום קיימת בעית החניה, נא להגיע הרבה יותר מוקדם לפני המופע.
 • אין כניסת מאחרים עד הפסקה במידה וקיימת.', 'Address' => 'רח' ויצמן 60', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Image2Height' => 670, 'DoorsAmount' => 4, 'SeatsAmount' => 896, 'Latitude' => '32.090399', 'Incline' => 2, 'Ru' => { 'Name' => 'Бейт а-Хаяль Тель-Авив', 'Info' => 'Примите во внимание, что на месте существует проблема с парковкой и необходимо прибыть задолго до мероприятия.
 • Опоздавшие в зал не допускаются до антракта, если он есть.', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Вайцман, 60' }, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'ImageHeight' => 670, 'Lift' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Stairs' => 2, 'Pit' => 1, 'ID' => 5, 'Gangways' => 3, 'ImageWidth' => 600, 'Ramp' => 0, 'Image2Width' => 600, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D5%u05D9%u05D9%u05E6%u05DE%u05DFx60%2C&UserEarthX=130381&UserEarthY=1166370&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => '32.090399, 34.790830', 'Longitude' => '34.79083', 'Distance' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 0 }, 'Name' => 'בית החייל תל אביב', 'ID' => 5, 'ShowsQty' => 18 }, { 'ID' => 1706, 'ShowsQty' => 32, 'Hall' => { 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1706, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Бейт-Ционей Америка Тель-Авив' }, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 0, 'Distance' => 0, 'Longitude' => undef, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Image2Width' => 0, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'בית ציוני אמריקה תל אביב', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'RowsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'CityID' => 1, 'IsPseudoHall' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Latitude' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0 }, 'Name' => 'בית ציוני אמריקה תל אביב' }, { 'Name' => 'גני התערוכה תל אביב', 'Hall' => { 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => undef, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'MapaLink' => '', 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1707, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Ганей Тааруха Тель-Авив' }, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Latitude' => undef, 'Incline' => 0, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'He' => { 'Name' => 'גני התערוכה תל אביב', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'CityID' => 1, 'CombinedName' => 'הופעות גני התערוכה תל אביב', 'Plan2InFlash' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1707 }, { 'Name' => 'גני יהושע - אמפיתאטרון וואהל תל אביב', 'Hall' => { 'Cafeteria' => 2, 'RowsAmount' => 14, 'Parking' => 4, 'He' => { 'Address' => 'שד' רוקח ,גני יהושע, כניסה מש' רוקח מול מרכז הירידים', 'Guide' => '', 'Name' => 'גני יהושע - אמפיתאטרון וואהל תל אביב', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 1, 'Image2Height' => 370, 'DoorsAmount' => 4, 'Latitude' => '32.099004', 'SeatsAmount' => 941, 'Incline' => 2, 'Lift' => 1, 'ImageHeight' => 370, 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 227, 'Stairs' => 2, 'Pit' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Ramp' => 0, 'Gangways' => 4, 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Амфитеатр Воаль Тель-Авив', 'Guide' => '', 'Address' => 'пр. Роках, Ганей Иеошуа, вход со стороны пр. Роках, напротив Мерказ а-Яридим' }, 'PlanInFlash' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'Image2Width' => 600, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '32.099004, 34.808187', 'Longitude' => '34.808187', 'Distance' => 4 }, 'ID' => 227, 'ShowsQty' => 2 }, { 'Name' => 'האנגר 11', 'Hall' => { 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Намаль Тель-Авив 35', 'Name' => 'Ангар 11', 'Info' => '' }, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 2072, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'Gangways' => 2, 'Ramp' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Longitude' => '34.774334', 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.098361, 34.774334', 'MapaLink' => '', 'RightToLeft' => 1, 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 4, 'RowsAmount' => 42, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' נמל תל אביב 35', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'האנגר 11' }, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => '32.098361', 'SeatsAmount' => 2146, 'Incline' => 0, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0 }, 'ID' => 2072, 'ShowsQty' => 1 }, { 'Name' => 'היכל התרבות תל אביב', 'Hall' => { 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1705, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Тель-Авив', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => undef, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'MapaLink' => '', 'RowsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות תל אביב', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'Cafeteria' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 1, 'IsPseudoHall' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Latitude' => undef, 'Incline' => 0, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0 }, 'ShowsQty' => 5, 'ID' => 1705 }, { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 2038, 'Name' => 'היכל ספורט מנורה מבטחים - יד אליהו', 'Hall' => { 'Latitude' => '32.061269', 'SeatsAmount' => 7637, 'Incline' => 2, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'RowsAmount' => 30, 'Parking' => 2, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' יגאל אלון', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל ספורט מנורה מבטחים - יד אליהו', 'Info' => '' }, 'Active' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'Longitude' => '34.791474', 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '32.061269, 34.791474', 'Pit' => 1, 'Stairs' => 2, 'ID' => 2038, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 2, 'Gangways' => 7, 'Lift' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Дворец спорта Менора Мивтахим', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Игаль Алон', 'Guide' => '' }, 'PlanInFlash' => 0 } }, { 'Hall' => { 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רציף העלייה השנייה 3', 'Name' => 'המנזר הארמני בנמל יפו', 'Info' => '' }, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'Parking' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'CityID' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Incline' => 0, 'Latitude' => '32.0550516', 'SeatsAmount' => 160, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ramp' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'ID' => 579, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Рациф а-Алия а-Шния, 3', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Армянский монастырь в порту Яффо' }, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.055161,34.751979', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5%5Dxx126710x1162501%2C&UserEarthX=126896&UserEarthY=1162423&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'Longitude' => '34.7519855' }, 'Name' => 'המנזר הארמני בנמל יפו', 'ID' => 579, 'ShowsQty' => 1 }, { 'ID' => 1704, 'ShowsQty' => 14, 'Hall' => { 'CityID' => 1, 'IsPseudoHall' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'He' => { 'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה תל אביב', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'Latitude' => undef, 'SeatsAmount' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Бейт а-Опера Тель-Авив', 'Info' => '' }, 'Shelter' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 0, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'ID' => 1704, 'SeatsOnMap' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'Distance' => 0, 'Longitude' => undef, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 0 }, 'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה תל אביב' }, { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1742, 'Hall' => { 'Incline' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Latitude' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה תל אביב' }, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'Parking' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'CityID' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 0, 'Distance' => 0, 'Longitude' => undef, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'Ramp' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'ID' => 1742, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Консерватория Тель-Авив', 'Info' => '' } }, 'Name' => 'הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה תל אביב' }, { 'Name' => 'התיאטרון הפתוח תל אביב-יפו', 'Hall' => { 'RightToLeft' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'Longitude' => '34.788069', 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.069532, 34.788069', 'MapaLink' => '', 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1464, 'Gangways' => 0, 'Ramp' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 2, 'SeatsOnMap' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Менахем Бегин, 98, школа катерского мастерства Анат Бразилаи', 'Name' => 'а-Театрон а-Патуах Тель-Авив-Яффо', 'Info' => '' }, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => '32.069532', 'SeatsAmount' => 50, 'Incline' => 0, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'RowsAmount' => 5, 'Parking' => 1, 'Active' => 1, 'He' => { 'Address' => 'רח' מנחם בגין 98, בית הספר למשחק של ענת ברזילי', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'התיאטרון הפתוח תל אביב-יפו' }, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 0 }, 'ID' => 1464, 'ShowsQty' => 1 }, { 'ID' => 1711, 'ShowsQty' => 26, 'Hall' => { 'Latitude' => undef, 'SeatsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'מוזיאון ארץ ישראל תל אביב' }, 'Active' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'CityID' => 1, 'CombinedName' => 'Концерты Музей Эрец-Исраэль Тель-Авив', 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => undef, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'MapaLink' => '', 'ID' => 1711, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 0, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Музей Эрец-Исраэль Тель-Авив', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 0 }, 'Name' => 'מוזיאון ארץ ישראל תל אביב' }, { 'ID' => 1721, 'ShowsQty' => 36, 'Name' => 'מוזיאון תל-אביב לאמנות', 'Hall' => { 'RightToLeft' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 0, 'Distance' => 0, 'Longitude' => undef, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Image2Width' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 0, 'Gangways' => 0, 'Pit' => 0, 'ID' => 1721, 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Тель-Авивский музей', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'Incline' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Latitude' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'מוזיאון תל-אביב לאמנות', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'CityID' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0 } }, { 'ID' => 1920, 'ShowsQty' => 4, 'Name' => 'מועדון Gray תל אביב', 'Hall' => { 'Longitude' => '34.782006', 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.075088, 34.782006', 'MapaLink' => '', 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала для опоздавших, вход не гарантируется.
 • Возврат средств и/или компенсация оплаты за билеты не производится.
 • По поводу мест, доступных для инвалидных колясок, обращайтесь в офисы Grey Club.', 'Name' => 'Бар Gray Тель-Авив', 'Address' => 'ул. Ибн Гвироль 30 (здание Цавта)', 'Guide' => '' }, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1920, 'Pit' => 0, 'Gangways' => 0, 'Ramp' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 2, 'SeatsOnMap' => 0, 'SeatsAmount' => 350, 'Latitude' => '32.075088', 'Incline' => 0, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Parking' => 4, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רחוב אבן גבירול 30 (מתחם צוותא בלונדון מיניסטור)', 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, לא מובטחת הכניסה למאחרים.
 • לא יהא החזר כספי ו/או פיצוי בגין התשלום ששולם עבור הכרטיסים היה ולא תתאפשר כניסה למאחרים.
 • למקומות נגישים לכיסאות גלגלים יש ליצור קשר עם המשרדים מועדון Gray.', 'Name' => 'מועדון Gray תל אביב' }, 'Cafeteria' => 0 } }, { 'ShowsQty' => 3, 'ID' => 771, 'Name' => 'מועדון בר גיורא תל אביב', 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Incline' => 0, 'Latitude' => '32.075088', 'SeatsAmount' => 150, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מועדון בר גיורא תל אביב', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, לא מובטחת הכניסה למאחרים למופע.
 • לא יהא החזר כספי ו/או פיצוי בגין התשלום ששולם עבור הכרטיסים היה ולא תתאפשר כניסה למאחרים. הכניסה לבר מגיל 18 ומעלה אלא בליווי ובהשגחת מבוגר. תחילת המופע כ-45 דק' לאחר פתיחת הדלתות.', 'Address' => 'רחוב אבן גבירול 30 (מתחם צוותא בלונדון מיניסטור) קומה מינוס 1', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'Parking' => 4, 'RowsAmount' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D1%u05E8%20%u05D2%u05D9%u05D5%u05E8%u05D0x%2C&UserEarthX=128980&UserEarthY=1164849&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => '32.075088, 34.782006', 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'Longitude' => '34.782006', 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Клуб Бар-Гиора Тель-Авив', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала для опоздавших, вход не гарантируется.
 • Возврат средств и/или компенсация оплаты за билеты не производится. Вход с 18 лет и старше или в сопровождении и под наблюдением взрослого. Начало концерта примерно через 45 минут после открытия дверей.', 'Address' => 'ул. Ибн Гвироль 30 (здание Цавта), -1 этаж', 'Guide' => '' }, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'Ramp' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 771 } }, { 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Игаль Алон, 126', 'Name' => 'Havana music club Тель-Авив-Яффо', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1803, 'Ramp' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 2, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Longitude' => '34.795569', 'Distance' => 2, 'Image2Width' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.074314, 34.795569', 'MapaLink' => '', 'RightToLeft' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 4, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' יגאל אלון, 126', 'Name' => 'מועדון הוואנה מיוזיק קלאב תל אביב-יפו', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => '32.074314', 'SeatsAmount' => 120, 'Incline' => 0, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 2 }, 'Name' => 'מועדון הוואנה מיוזיק קלאב תל אביב-יפו', 'ID' => 1803, 'ShowsQty' => 1 }, { 'ID' => 394, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' דרך מנחם בגין 144, מתחם מידטאון', 'Info' => '', 'Name' => 'מועדון זאפה תל אביב-יפו' }, 'Parking' => 2, 'RowsAmount' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Incline' => 0, 'Latitude' => '32.076892', 'SeatsAmount' => 550, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'Дерех Менахем Бегин, 144, территория Мидатон', 'Info' => '', 'Name' => 'Клуб Заппа Тель-Авив-Яффо' }, 'Shelter' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'Ramp' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 394, 'GoogleMapAddress' => '32.076892, 34.792629', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05E8%u05D0%u05D5%u05DC%20%u05D5%u05DC%u05E0%u05D1%u05E8%u05D2x24%2C&UserEarthX=134961&UserEarthY=1168764&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=1&PNGLayers=', 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'Longitude' => '34.792629', 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 0 }, 'Name' => 'מועדון זאפה תל אביב-יפו' }, { 'ShowsQty' => 21, 'ID' => 1217, 'Hall' => { 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => 'שביל המרץ 5, תל אביב, ישראל', 'Longitude' => '34.7724113', 'Distance' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Места в клубе за столиками и у барной стойки.
 • Рассадка в порядке прибытия на месте в день мероприятия
 • Вход с 18 лет при предъявлении удостоверения личности (или в сопровождении родителя).', 'Name' => 'Клуб Стенд-ап Фактори Тель-Авив', 'Address' => 'ул. Швиль а-Мерец 5', 'Guide' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1217, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 2, 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => '32.0511196', 'SeatsAmount' => 120, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 3, 'RowsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Info' => 'הישיבה במועדון היא סביב שולחנות ועל הבר (אין התחייבות לישיבה בשולחן או בשולחן לבד).
 • סידור הישיבה נקבע על ידי צוות המקום ולפי סדר ההגעה.
 • הכניסה מגיל 18 בהצגת תעודה מזהה (או בליווי הורה מלווה).', 'Name' => 'מועדון סטנדאפ פקטורי תל אביב', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' שביל המרץ 5' }, 'Active' => 1 }, 'Name' => 'מועדון סטנדאפ פקטורי תל אביב' }, { 'ID' => 920, 'ShowsQty' => 6, 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05E0%u05D7%u05DC%u05EA%20%u05D1%u05E0%u05D9%u05DE%u05D9%u05DFx52%2C&UserEarthX=128583&UserEarthY=1163428&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => '32.062348, 34.773243', 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'Longitude' => '34.773243', 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ramp' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'ID' => 920, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Аленби, 128', 'Guide' => '', 'Info' => 'Вход только для достигших 18 лет по предъявлению удостоверения личности.', 'Name' => 'Клуб Камель комеди клаб Тель-Авив-Яффо' }, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Incline' => 0, 'SeatsAmount' => 120, 'Latitude' => '32.062348', 'Cafeteria' => 2, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' אלנבי 128', 'Name' => 'מועדון קאמל קומדי קלאב תל אביב-יפו', 'Info' => 'הכניסה מגיל 18 בלבד בהצגת תעודה' }, 'Active' => 1, 'Parking' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 1, 'PseudoHallID' => 0 }, 'Name' => 'מועדון קאמל קומדי קלאב תל אביב-יפו' }, { 'Hall' => { 'Cafeteria' => 2, 'Active' => 1, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, למאחרים לא מובטחת כניסה ו/או החזר כספי.', 'Name' => 'מועדון שבלול', 'Address' => 'קרליבך 23', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 4, 'RowsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'CityID' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'DoorsAmount' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Incline' => 0, 'Latitude' => '32.068313', 'SeatsAmount' => 120, 'SeatsOnMap' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 2, 'Pit' => 0, 'ID' => 354, 'Stairs' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Клуб Шаблюль', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала, опоздавшим не гарантируется вход и/или возврат средств.', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Карлибах, 23' }, 'Shelter' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'MapaLink' => 'https://maps.google.com/maps?q=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+46,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&ie=UTF8&t=m&hnear=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+46,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&z=16', 'GoogleMapAddress' => '32.068313, 34.782994', 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'Longitude' => '34.782994' }, 'Name' => 'מועדון שבלול', 'ShowsQty' => 19, 'ID' => 354 }, { 'Name' => 'מרכז דוהל', 'Hall' => { 'Parking' => 2, 'RowsAmount' => 20, 'Active' => 1, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'מרכז דוהל', 'Address' => 'חניון בית דני. לאחר מכן - מרכז דוהל רח' התקווה 76', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'SeatsAmount' => 620, 'Latitude' => '32.049449', 'Incline' => 2, 'Image2Height' => 547, 'DoorsAmount' => 5, 'ID' => 241, 'Stairs' => 2, 'Pit' => 1, 'Gangways' => 3, 'ImageWidth' => 600, 'Ramp' => 2, 'ImageHeight' => 547, 'Lift' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Зал «Дуль»', 'Address' => 'Ханьон Бейт Данай. Далее Мерказ Дуль - ул. а-Тиква, 76', 'Guide' => '' }, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'Longitude' => '34.786784', 'Distance' => 2, 'Image2Width' => 600, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D4%u05EA%u05E7%u05D5%u05D5%u05D4x76%2C&UserEarthX=130271&UserEarthY=1161870&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => '32.049449, 34.786784' }, 'ShowsQty' => 6, 'ID' => 241 }, { 'ID' => 272, 'ShowsQty' => 5, 'Name' => 'מרכז המוסיקה תל-אביב יפו', 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' שארית ישראל 10', 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז המוסיקה תל-אביב יפו', 'Info' => '' }, 'Active' => 1, 'Parking' => 2, 'RowsAmount' => 13, 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 2, 'Latitude' => '32.051234', 'SeatsAmount' => 394, 'DoorsAmount' => 4, 'Image2Height' => 566, 'PlanInFlash' => 1, 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Шеарит Исраэль, 10, около стадиона Блюмфилд', 'Info' => '', 'Name' => 'Центр музыки Тель-Авив Яффо' }, 'ImageWidth' => 600, 'Ramp' => 2, 'Gangways' => 2, 'Stairs' => 2, 'ID' => 272, 'Pit' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 566, 'Distance' => 2, 'Longitude' => '34.762777', 'GoogleMapAddress' => '32.051234, 34.762777', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05E9%u05D0%u05E8%u05D9%u05EA%20%u05D9%u05E9%u05E8%u05D0%u05DCx10%2C&UserEarthX=127575&UserEarthY=1162249&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Image2Width' => 600, 'RightToLeft' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2 } }, { 'Hall' => { 'Parking' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'He' => { 'Name' => 'מרכז סוזן דלל תל אביב', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'CityID' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Latitude' => undef, 'Incline' => 0, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'ID' => 1722, 'Stairs' => 0, 'Gangways' => 0, 'Ramp' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Центр Сюзан Даляль Тель-Авив', 'Info' => '' }, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => undef, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'MapaLink' => '' }, 'Name' => 'מרכז סוזן דלל תל אביב', 'ShowsQty' => 9, 'ID' => 1722 }, { 'Name' => 'מרכז ענב לתרבות תל אביב', 'Hall' => { 'RightToLeft' => 1, 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 2, 'Longitude' => '34.780477', 'GoogleMapAddress' => '32.082174, 34.780477', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D0%u05D1%u05DF%20%u05D2%u05D1%u05D9%u05E8%u05D5%u05DCx30%2C&UserEarthX=129545&UserEarthY=1164740&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Image2Width' => 600, 'Gangways' => 2, 'Ramp' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Pit' => 1, 'ID' => 205, 'Stairs' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'ImageHeight' => 539, 'Lift' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Культурный центр Эйнав Тель-Авив', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Ибн Гвироль, 71' }, 'Shelter' => 0, 'Incline' => 2, 'Latitude' => '32.082174', 'SeatsAmount' => 314, 'DoorsAmount' => 4, 'Image2Height' => 539, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' אבן גבירול 71', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'מרכז ענב לתרבות תל אביב' }, 'RowsAmount' => 13, 'Parking' => 4, 'Cafeteria' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1 }, 'ID' => 205, 'ShowsQty' => 5 }, { 'Name' => 'סטודיו למשחק מנחם בגין 98 תל אביב', 'Hall' => { 'RowsAmount' => 4, 'Parking' => 1, 'He' => { 'Address' => 'דרך מנחם בגין, 98, קומה 3', 'Guide' => '', 'Name' => 'סטודיו למשחק מנחם בגין 98 תל אביב', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Latitude' => '32.069395', 'SeatsAmount' => 58, 'Incline' => 2, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Stairs' => 2, 'Pit' => 1, 'ID' => 1513, 'Ramp' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 1, 'Lift' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'дерех Менахем Бегин, 98, 3 этаж', 'Name' => 'Театральная Студия Менахем Бегин 98 Тель-Авив', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.78805', 'Distance' => 1, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '32.069395, 34.788050' }, 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 1513 }, { 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Псагот Заппа бэ-Парк Ганей Иехошуа — Тель-Авив-Яффо', 'Info' => 'Под открытым небом.', 'Address' => 'Пр. Роках, 100', 'Guide' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'ID' => 2042, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 2, 'Gangways' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '32.102445, 34.811616', 'Longitude' => '34.811616', 'Distance' => 0, 'Mazgan' => 0, 'MainHallID' => undef, 'RightToLeft' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 4, 'RowsAmount' => 35, 'He' => { 'Address' => 'שד' רוקח 100', 'Guide' => '', 'Info' => 'תחת כיפת שמים.', 'Name' => 'פסגות זאפה בפארק גני יהושוע - תל אביב-יפו' }, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 1322, 'Latitude' => '32.102445', 'Incline' => 0 }, 'Name' => 'פסגות זאפה בפארק גני יהושוע - תל אביב-יפו', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 2042 }, { 'ShowsQty' => 4, 'ID' => 2034, 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => '32.044979', 'SeatsAmount' => 300, 'Incline' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Parking' => 3, 'Active' => 1, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'קאנטרי גורן גולדשטיין - אודיטוריום', 'Address' => 'רח' אהובה עוזרי (רח' 3383)', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 1, 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '32.044979, 34.773399', 'Longitude' => '34.773399', 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 2034, 'Pit' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 2, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Ахува Озери (ул. 3383)', 'Name' => 'Кантри Горен Голдштейн — Аудиториум', 'Info' => '' }, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0 }, 'Name' => 'קאנטרי גורן גולדשטיין - אודיטוריום' }, { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 2088, 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.044979, 34.773399', 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'Longitude' => '34.773399', 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 2, 'Gangways' => 0, 'ID' => 2088, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Ахува Озери (ул. 3383)', 'Info' => '', 'Name' => 'Кантри Горен Голдштейн — Студия' }, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Incline' => 0, 'SeatsAmount' => 50, 'Latitude' => '32.044979', 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'קאנטרי גורן גולדשטיין - סטודיו', 'Address' => 'רח' אהובה עוזרי (רח' 3383)', 'Guide' => '' }, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'Parking' => 3, 'Plan2InFlash' => 0, 'CityID' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'PseudoHallID' => 0 }, 'Name' => 'קאנטרי גורן גולדשטיין - סטודיו' }, { 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'Longitude' => undef, 'Mazgan' => 0, 'MainHallID' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Кинотеатр Лев Тель-Авив', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'Shelter' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 0, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1710, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Incline' => 0, 'Latitude' => undef, 'SeatsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'CityID' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Active' => 1, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'קולנוע לב תל אביב', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 0, 'RowsAmount' => 0 }, 'Name' => 'קולנוע לב תל אביב', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1710 }, { 'Hall' => { 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Улица Марзук ве-Эйзер, 2 — Тель-Авив-Яффо', 'Guide' => '', 'Address' => 'Улица Марзук ве-Эйзер, 2, рядом с часовой башней' }, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ramp' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'ID' => 1924, 'GoogleMapAddress' => '32.055119, 34.756771', 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'Longitude' => '34.756771', 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'CityID' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רחוב מרזוק ועזר 2 ליד ככר השעון', 'Info' => '', 'Name' => 'רחוב מרזוק ועזר 2 - תל אביב יפה' }, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Incline' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Latitude' => '32.055119' }, 'Name' => 'רחוב מרזוק ועזר 2 - תל אביב יפה', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1924 }, { 'ShowsQty' => 10, 'ID' => 1192, 'Hall' => { 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр Альфа Тель-Авив', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Бейт Альфа 13' }, 'Ramp' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1192, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'Longitude' => '34.789245', 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '32.065614, 34.789245', 'Image2Width' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' בית אלפא 13', 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון אלפא תל אביב' }, 'Active' => 1, 'Parking' => 4, 'RowsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 2, 'SeatsAmount' => 85, 'Latitude' => '32.065614', 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0 }, 'Name' => 'תיאטרון אלפא תל אביב' }, { 'ID' => 1734, 'ShowsQty' => 43, 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'Longitude' => undef, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Театр Бейт Лесин Тель-Авив — Дизенгоф', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ramp' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1734, 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Incline' => 0, 'Latitude' => undef, 'SeatsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'CombinedName' => 'Спектакли Театр Бейт Лесин Тель-Авив — Дизенгоф', 'CityID' => 1, 'IsPseudoHall' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'תיאטרון בית ליסין תל אביב - דיזנגוף', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'Parking' => 0 }, 'Name' => 'תיאטרון בית ליסין תל אביב - דיזנגוף' }, { 'ShowsQty' => 19, 'ID' => 1610, 'Hall' => { 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 1610, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'Gangways' => 0, 'Ramp' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Театр Гешер Тель-Авив', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 0, 'MainHallID' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Longitude' => undef, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'Active' => 1, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'CityID' => 1, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Latitude' => undef, 'Incline' => 0 }, 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב' }, { 'ID' => 1929, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב - אולם נגה', 'Hall' => { 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.', 'Name' => 'Театр Гешер Тель-Авив — Зал Нога', 'Address' => 'пр. Иерушалаим, 7, Яффо', 'Guide' => '' }, 'Shelter' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'Stairs' => 2, 'Pit' => 1, 'ID' => 1929, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Longitude' => '34.760122', 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.056123, 34.760122', 'MapaLink' => '', 'RightToLeft' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 12, 'Parking' => 2, 'Active' => 1, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב - אולם נגה', 'Info' => 'שימו לב, מאחרים יושבו על בסיס מקום פנוי רק בשורות האחרונות ולא במקומות שרכשו.', 'Guide' => '', 'Address' => 'שד' ירושלים 7-9, יפו' }, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Latitude' => '32.056123', 'SeatsAmount' => 438, 'Incline' => 2, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0 } }, { 'ShowsQty' => 7, 'ID' => 2069, 'Hall' => { 'Latitude' => '32.055423', 'SeatsAmount' => 65, 'Incline' => 0, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Parking' => 1, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' פראנצויז 12', 'Name' => 'תיאטרון דוואי', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => '34.763567', 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.055423, 34.763567', 'MapaLink' => '', 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр Давай', 'Info' => '', 'Address' => 'Ул. Францос 12', 'Guide' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 2069, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 1, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsOnMap' => 0 }, 'Name' => 'תיאטרון דוואי' }, { 'Hall' => { 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון הבימה תל אביב' }, 'Parking' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'CityID' => 1, 'IsPseudoHall' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'Latitude' => undef, 'SeatsAmount' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Gangways' => 0, 'Ramp' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'ID' => 1717, 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Театр Габима Тель-Авив', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 0, 'Distance' => 0, 'Longitude' => undef, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0 }, 'Name' => 'תיאטרון הבימה תל אביב', 'ID' => 1717, 'ShowsQty' => 16 }, { 'ShowsQty' => 7, 'ID' => 414, 'Hall' => { 'Ru' => { 'Address' => 'пр. Роках, Ганей-Иеошуа', 'Guide' => '', 'Info' => 'В Театре а-Парк в случае неблагоприятных погодных условий надувные аттракционы не будут работать.
 • В Театре а-Парк вход на атракции возможен за полчаса до спектакля и полчаса после него.', 'Name' => 'Театр а-Парк — Парк а-Яркон Тель-Авив' }, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'ID' => 414, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 0, 'Image2Width' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.102715, 34.807748', 'MapaLink' => 'https://maps.google.com/maps?saddr=%D7%9B%D7%91%D7%99%D7%A9+%D7%9C%D7%90+%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A2&hl=iw&ie=UTF8&sll=32.100835,34.798111&sspn=0.008234,0.016512&geocode=FbbS6QEdwxsTAg&mra=mr&t=m&z=17', 'Longitude' => '34.807748', 'Distance' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'RowsAmount' => 8, 'Parking' => 0, 'Active' => 1, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון הפארק - פארק הירקון תל אביב', 'Info' => 'הכניסה והשימוש במתקני המתחם תתאפשר כחצי שעה לפני המועד ועוד כחצי שעה לאחר סיומו.
 • במידה ומזג האויר לא יאפשר לא יפעלו המתקנים.', 'Guide' => '', 'Address' => 'שד' רוקח, גני יהושע' }, 'Kasher' => 0, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 100, 'Latitude' => '32.102715', 'Incline' => 0 }, 'Name' => 'תיאטרון הפארק - פארק הירקון תל אביב' }, { 'Name' => 'תיאטרון הקאמרי תל אביב', 'Hall' => { 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון הקאמרי תל אביב', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' ליאונרדו דה וינצ'י 30 פינת שד' שאול המלך 19' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'CityID' => 1, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => '32.076754', 'SeatsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'ID' => 1609, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Леонардо Давинчи, 30, угол Шауль а-Мелех', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Камерный театр Тель-Авив' }, 'Shelter' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Width' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.076754, 34.784731', 'MapaLink' => '', 'Longitude' => '34.784731', 'Distance' => 0 }, 'ShowsQty' => 29, 'ID' => 1609 }, { 'Hall' => { 'RightToLeft' => 1, 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.7871', 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '32.064179, 34.787100', 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 2040, 'Ramp' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Бейт-Овед 8, первый этаж', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Маленький — Мультимедийный и VR зал', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 40, 'Latitude' => '32.064179', 'Incline' => 0, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון מלנקי - אולם מולטימדיה ו-VR', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' בית עובד 8, קומה קרקע' }, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 1, 'Plan2InFlash' => 0 }, 'Name' => 'תיאטרון מלנקי - אולם מולטימדיה ו-VR', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 2040 }, { 'ShowsQty' => 4, 'ID' => 1766, 'Name' => 'תיאטרון מלנקי תל אביב', 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 0, 'CityID' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון מלנקי תל אביב', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' חומה ומגדל 32, קומת קרקע' }, 'Active' => 1, 'Parking' => 0, 'RowsAmount' => 5, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Incline' => 0, 'Latitude' => '32.06423', 'SeatsAmount' => 48, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Хома ве-Мигдаль, 32, входной этаж', 'Info' => '', 'Name' => 'Театр Маленький Тель-Авив' }, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 2, 'Gangways' => 0, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'ID' => 1766, 'GoogleMapAddress' => '32.064230, 34.787011', 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'Longitude' => '34.787011', 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'RightToLeft' => 1 } }, { 'ID' => 535, 'ShowsQty' => 3, 'Name' => 'תיאטרון נא לגעת תל אביב', 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'порт Яффо, ул. Рациф а-Алия а-Шния, рядом с Бейт-Миюмана', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр На Лагаат Тель-Авив', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 1, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 671, 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 535, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Ramp' => 2, 'Gangways' => 0, 'Image2Width' => 600, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05E0%u05D0%20%u05DC%u05D2%u05E2%u05EA%26psik%3B%20%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5%5Dxx126576x1162298%2C&UserEarthX=126752&UserEarthY=1162276&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => '32.052992, 34.750356', 'Longitude' => '34.750356', 'Distance' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'Parking' => 0, 'RowsAmount' => 21, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' רציף העלייה השנייה, ליד בית מיומנה, נמל יפו', 'Name' => 'תיאטרון נא לגעת תל אביב', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 671, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 330, 'Latitude' => '32.052992', 'Incline' => 2 } }, { 'Hall' => { 'RightToLeft' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'Longitude' => '34.770042', 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.041362, 34.770042', 'MapaLink' => '', 'Stairs' => 0, 'ID' => 2078, 'Pit' => 0, 'Ramp' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Театрон Нико Нитай', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Тель-Агиборим, 5' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => '32.041362', 'SeatsAmount' => 70, 'Incline' => 0, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון ניקו ניתאי', 'Address' => 'רח' תל גיבורים 5', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 1, 'Plan2InFlash' => 0 }, 'Name' => 'תיאטרון ניקו ניתאי', 'ID' => 2078, 'ShowsQty' => 4 }, { 'Hall' => { 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Ибн Гвироль, 30', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Цавта Тель-Авив — Зал Цавта 2', 'Info' => '' }, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 389, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Longitude' => '34.7817983', 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D0%u05D1%u05DF%20%u05D2%u05D1%u05D9%u05E8%u05D5%u05DCx30%2C&UserEarthX=129545&UserEarthY=1164740&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => 'אבן גבירול 30, תל אביב-יפו', 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' אבן גבירול 30', 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון צוותא תל אביב - צוותא 2', 'Info' => '' }, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 100, 'Latitude' => '32.0749745', 'Incline' => 0, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0 }, 'Name' => 'תיאטרון צוותא תל אביב - צוותא 2', 'ID' => 389, 'ShowsQty' => 2 }, { 'Name' => 'תיאטרון תמונע תל אביב', 'Hall' => { 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 1719, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'Ramp' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр Тмуна Тель-Авив', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 0, 'MainHallID' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Longitude' => undef, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון תמונע תל אביב' }, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'CityID' => 1, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => undef, 'SeatsAmount' => 0, 'Incline' => 0 }, 'ID' => 1719, 'ShowsQty' => 13 } ], 'Name' => 'תל אביב-יפו', 'ID' => 1 }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Distance' => 0, 'Longitude' => '34.917738', 'GoogleMapAddress' => '32.249829, 34.917738', 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 600, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 1, 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. а-Декель, 30', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут матнас Тель-Монд' }, 'ImageWidth' => 600, 'Ramp' => 2, 'Gangways' => 0, 'ID' => 451, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 446, 'Incline' => 0, 'Latitude' => '32.249829', 'SeatsAmount' => 382, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 446, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 102, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס תל מונד', 'Address' => 'רח' הדקל 30', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 14, 'Parking' => 0, 'Cafeteria' => 0 }, 'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס תל מונד', 'ShowsQty' => 3, 'ID' => 451 } ], 'Name' => 'תל מונד ', 'ID' => 102 } ] };
 • אולמות תיאטרון ואולמות מופעים

  אופקים
  היכל התרבות מתנ''ס אופקים

  השקד 626, אופקים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אור עקיבא
  היכל התרבות ע''ש אלכס מאייר אור עקיבא

  כל האירועים באולם

  איירפורט סיטי
  היכל התרבות איירפורט סיטי

  רח' הגלבוע 4, קרית שדה התעופה, איירפורט סיטי

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אילת
  תיאטראות אילת

  שד' התמרים 1, בקניון הים האדום, אילת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אריאל
  אשכול הפיס אריאל

  רח' דרך אפרתה 28, אריאל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  פאב המקום של אבא - אריאל

  רח' מדצה 2, קאנטרי קלאב אריאל, אריאל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אשדוד
  בית יד לבנים אשדוד

  רובע הסיטי, רח' הבנים, אשדוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  המשכן לאמנויות הבמה אשדוד

  דרך ארץ 1, אשדוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז מונארט לאמנויות אשדוד

  רח' דרך ארץ 8, אשדוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ''ס דיונה אשדוד

  רח' קק"ל 90, אשדוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  סינמה סיטי אשדוד

  כל האירועים באולם

  אשקלון
  אשכול הפיס אשקלון

  רח' יצחק בן צבי 2, אשקלון, אשקלון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות אשקלון

  רח' הנשיא 82, אשקלון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז מופעים וכנסים בינלאומי אשקלון

  כל האירועים באולם

  מתנ''ס וולדנברג אשקלון

  כל האירועים באולם

  באר שבע
  מרכז צעירים באר שבע

  הרצל 12 העיר העתיקה, באר שבע, באר שבע

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  משכן אמנויות הבמה באר שבע

  כל האירועים באולם

  סינמה סיטי באר שבע

  כל האירועים באולם

  קונסרבטוריון באר שבע

  דרך המשחררים 10, באר שבע

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון הפרינג' באר שבע

  אנילביץ' 15 פינת מורדי הגטאות, עיר העתיקה, באר שבע

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית שמש
  היכל הפיס לתרבות בית שמש

  רח' מורדי הגיטאות 13, בית שמש

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בת ים
  היכל התרבות בת ים

  רח' סמטת אופיר 3, רמת יוסף, בת ים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  גבעת שמואל
  אולם התרבות מתנ''ס גבעת שמואל

  רח' נחום 1, גבעת שמואל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  גבעתיים
  תיאטרון גבעתיים

  כל האירועים באולם

  גני תקווה
  מרכז הבמה גני תקווה

  כל האירועים באולם

  הוד השרון
  בית מקומי לתרבות - הוד השרון

  רח' יהושע בן גמלא 26, הוד השרון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית פרטי

  רח' חשוון 2, הוד השרון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  הדוב הירוק - פארק אקולוגי הוד השרון

  דרך הים, הוד השרון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  הרצליה
  היכל אמנויות הבמה הרצליה

  כל האירועים באולם

  היכל בעיר הרצליה

  רח' בן גוריון 5, הרצליה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתחם ארנה הרצליה

  רח' השונית 2, קניון ארנה הרצליה, הרצליה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ"ס יד התשעה - הרצליה

  רח' רביבים 14, הרצליה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  זכרון יעקב
  מרכז אמנויות מלון יוקרה אלמא זכרון יעקוב

  כל האירועים באולם

  חדרה
  היכל הספורט ע''ש וואקי תיכון חדרה חדרה

  רח' רמבם 26, חדרה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות חדרה - אולם רנה שני

  רח' רמב"ם 39, חדרה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  חולון
  היכל הספורט טוטו חולון - ארנה

  שד' ירושלים 216-218, פארק פרס, חולון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מדיטק חולון

  כל האירועים באולם

  מרכז שטיינברג חולון

  גבעת התחמושת 21, קרית שרת, חולון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון חולון

  כל האירועים באולם

  חיפה
  בית אבא חושי חיפה

  רח' אבא הלל סילבר, 71, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית הגפן חיפה

  שד' הציונות 33, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית נגלר חיפה

  שד' בן צבי 14 קריית חיים, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועדון זאפה חיפה

  דרך משה פלימן 4, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז הקונגרסים חיפה - אולם אורן

  קדושי יאסי, מול קניון חיפה, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז קריגר לאמנויות הבמה חיפה

  רח' אליהו חכים 6, כרמל צרפתי, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז רפפורט - אולם האודיטוריום חיפה

  מרכז הכרמל שד' הנשיא 138, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז רפפורט חיפה - אולם רפפורט

  מרכז הכרמל שד' הנשיא 138, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ''ס הדר חיפה - אולם ביתנו

  כל האירועים באולם

  סינמטק חיפה

  שד' הנשיא 142, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון הצפון חיפה

  רח' ביילינסון 41 קריית חיים, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון חיפה

  כל האירועים באולם

  טבריה
  היכל התרבות יד שטרית טבריה

  רח' ביאליק 13, טבריה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  יבנה
  היכל התרבות יבנה

  שד' דואני, פינת ז'בוטינסקי, יבנה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  יהוד
  היכל התרבות מופת יהוד

  רח' סעדיה חתוכה 25, יהוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועדון Gray יהוד

  רח' החרושת 2, יהוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  יקנעם
  תיאטרון יקנעם

  רח' האלונים 11, יקנעם

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  ירושלים
  המרכז למוסיקה ירושלים

  שכ' משכנות שאננים, ירושלים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  המרכז למוסיקה ירושלים - רחבה הפתוחה מעל המרכז

  שכ' משכנות שאננים, רחבה מימין לתחנת הרוח של מונטפיורי, ירושלים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  לב סמדר ירושלים

  רח' לויד ג'ורג' 4, המושבה הגרמנית, ירושלים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מנזר רטיסבון

  רח' שמואל הנגיד 26, ירושלים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז התרבויות ירושלים - אולם הרמוניה

  רח' כורש 1, ירושלים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז ז'ראר בכר ירושלים

  כל האירועים באולם

  סדנאות האמנים - גג

  רח' האומן 26, תלפיות, ירושלים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון ירושלים לאמנויות הבמה

  כל האירועים באולם

  כפר סבא
  בית תרבות ע''ש ריייזל כפר סבא

  רח' גאולה 12, כפר סבא

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  הוט סינמה כפר סבא אושילנד - אולם 18

  רח' עתיר ידע 4, מתחם אושילנד, כפר סבא

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות כפר סבא

  כל האירועים באולם

  סינמה סיטי כפר סבא - אולם 1

  רח' ויצמן 207, מתחם G מעל לשופרסל דיל, כפר סבא

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  כרמיאל
  היכל התרבות ע''ש נרקן כרמיאל

  נשיאי ישראל, כרמיאל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  לטרון
  מוזיאון יד לשריון לטרון

  כל האירועים באולם

  מגדל העמק
  מתנ''ס מגדל העמק

  רח' יזרעאל 5, מגדל העמק

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מודיעין
  היכל התרבות מודיעין מכבים רעות

  כל האירועים באולם

  מועדון הגריי מודיעין

  רח' דם המכבים 69, מודיעין

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  סטודיו למשחק ותיאטרון על הבמה מודיעין

  רח' לב העיר 2, קניון עזריאלי, קומת כניסה, מודיעין

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה אזורית עמק המעיינות
  אולם הקימרון

  מועצה אזורית עמק המעיינות, מועצה אזורית עמק המעיינות

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה האזורית חוף הכרמל
  היכל התרבות חוף הכרמל - אולם מוזה

  בקרבת מועצה איזורית חוף הכרמל, הפניה הראשונה אחרי כרם מהר"ל, מועצה האזורית חוף הכרמל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה האיזורית דרום השרון
  אולם דיוואן D-one

  כביש 40/5 - מזרחית לצומת ירקון, מועצה האיזורית דרום השרון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה האיזורית דרום השרון - צומת הירקון
  היכל התרבות דרום השרון

  מועצה איזורית דרום, השרון ליד מושב נווה ירק, בין כפר-סבא והוד-השרון, מועצה האיזורית דרום השרון - צומת הירקון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה מקומית פרדסיה
  אולם התרבות הרעות

  רח' האחווה 1, מועצה מקומית פרדסיה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מושב שבי ציון
  פאב הפרה שבי ציון

  בצד שמאל של רח' דרך הים, מושב שבי ציון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מנזר בית ג'מל
  מנזר בית ג'מל

  סמוך לבית שמש, מנזר בית ג'מל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מעלה אדומים
  היכל התרבות מעלה אדומים

  דרך מדבר יהודה 8, מעלה אדומים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מעלות
  היכל התרבות מעלות תרשיחא

  קהילת יהדות צרפת 1, מעלות

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נהריה
  היכל התרבות נהריה

  דרך העצמאות 7, נהריה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נוף הגליל (נצרת עילית)
  מרכז התרבות ברקוביץ' נצרת עילית

  דרך החטיבות 4, נוף הגליל (נצרת עילית)

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ''ס ברקוביץ' נצרת עילית

  שדרות מעלה יצחק 4, בניין ליד קניון הישן, נוף הגליל (נצרת עילית)

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נס ציונה
  היכל התרבות נס ציונה

  רח' השיריון 1, נס ציונה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  משכן הפיס נס ציונה

  רח' ישראל שמיד 26, נס ציונה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נתיבות
  היכל התרבות נתיבות

  רח' הגפן 1, נתיבות

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נתניה
  אודיטוריום ע"ש אריק איינשטיין נתניה

  בני ברמן 6, נתניה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אודיטוריום קריית השרון ע''ש ספי ריבלין נתניה

  רח' טום לנטוס 31, נתניה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אשכול הפיס נתניה

  שדרות גולדה מאיר, 101, נתניה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות העירוני נתניה

  כל האירועים באולם

  מתנ''ס דורה נתניה

  רח' נחום 35, נתניה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  עכו
  היכל התרבות החדש עכו

  רח' גיבורי סיני 24, עכו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  עפולה
  היכל התרבות עפולה

  רח' חטיבה תשע 15, עפולה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  פרדס חנה
  הטרקלין - מתחם תרבות פרדס חנה

  רח' דרך פיק"א, פרדס חנה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז אומנויות הבמה פרדס חנה

  רח' הבוטנים 54, פרדס חנה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  פתח תקווה
  אולם גולדה פתח תקוה

  אריה בראון 3, במתחם תיכון גולדה, פתח תקווה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות פתח תקווה

  כל האירועים באולם

  מועדון הגולה פתח תקווה

  רח' שמואל הנגיד 7, פתח תקווה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  שרת פתח תקווה

  העלייה השנייה 1 (בניין העירייה), פתח תקווה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון המסילה - פתח תקווה

  רח' האחים בכר 3, פתח תקווה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קדימה
  היכל התרבות מתנ''ס קדימה‏‎

  שד' יצחק בן צבי 61, קדימה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ גבעת ברנר
  אולם המופעים גבעת ברנר

  קיבוץ גבעת ברנר, קיבוץ גבעת ברנר

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ גן שמואל
  היכל התרבות מנשה בגן שמואל

  ד.נ. חפר, קיבוץ גן שמואל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ יגור
  יד למגינים יגור

  קיבוץ יגור, קיבוץ יגור

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ יפעת
  אולם המופעים יפעת

  עמק יזרעאל, קיבוץ יפעת, קיבוץ יפעת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ כינרת
  בן-ציון כינרת

  קיבוץ כינרת, קיבוץ כינרת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קרית אונו
  הספריה העירונית קריית אונו

  רח' המייסדים 5, קרית אונו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרתף אמנותי קרית אונו

  רח' שלומו המלך 38, קרית אונו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קרית גת
  היכל התרבות קרית גת

  שד' העצמאות 1, קרית גת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קרית מוצקין
  אמפי חי פארק קריית מוצקין

  רח' החשמונאים 79, קרית מוצקין

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אשכול הפיס קריית מוצקין

  רח' דקר 11, קרית מוצקין

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התיאטרון קריית מוצקין

  כל האירועים באולם

  קרית מלאכי
  מתנ''ס קרית מלאכי

  שד' בן גוריון 38, קרית מלאכי

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  ראש העין
  היכל התרבות העירוני ראש-העין

  רח' מרבד הקסמים 10, ראש העין

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קונסרבטוריון ראש-העין - אולם סימפוניה

  רח' זכריה משה 9, ראש העין

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  ראשון לציון
  בית העם ראשון לציון

  רח' זד"ל 3, ראשון לציון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית יד לבנים ראשון לציון

  רח' אחד העם 20, ראשון לציון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל מאיר ניצן לתרבות ולאמנות ראשון לציון

  כל האירועים באולם

  מופ''ת ראשון לציון

  רח' רוטשילד 60, פינת ז'בוטינסקי, ראשון לציון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  סינמה סיטי ראשון לציון

  כל האירועים באולם

  קניון הזהב

  רח' דוד סחרוב 21, קומה 2, ראשון לציון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  רחובות
  אודיטוריום מרכז מורשת יהדות תימן וקהילות ישראל

  רח' אברבנאל 7, רחובות

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית העם רחובות - היכל התרבות רחובות

  רח' יעקוב 48, רחובות

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מכון ויצמן למדע רחובות

  כל האירועים באולם

  רמלה
  היכל התרבות רמלה

  שד' חיים ויצמן 9, רמלה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  רמת גן
  תיאטרון היהלום רמת גן

  רח' היצירה 3, רמת גן

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון רמת ג

  כל האירועים באולם

  רמת השרון
  סינמה סיטי גלילות רמת השרון

  כל האירועים באולם

  רעננה
  היכל התרבות בית יד לבנים רעננה

  כל האירועים באולם

  המשכן למוסיקה ואמנויות רעננה

  כל האירועים באולם

  קולנוע לב רעננה

  כל האירועים באולם

  שוהם
  אודיט